FundatieConform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Prin derogare, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.

Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta in favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile infiintate prin testament.

Organele fundatiei sunt:
a) consiliul director;
b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.

Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) infiintarea de filiale;
e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;
f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
h) modificarea statutului fundatiei;
i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.

Alti termeni

Fabrica Facere Facilitate bancara Facilitate de casa Factaj Factor Factor bancar Factori de productie Factoring Factura Factura comerciala Factura consulara Factura de reducere Factura fiscala Factura in rosu Factura preliminara Factura proforma Factura vamala Facturaj Facturier Faliment Fals in declaratii Fals in inscrisuri sub semnatura privata Fals intelectual Fals material in inscrisuri oficiale Fals privind identitatea Falsificare a instrumentelor oficiale Falsificare de monede sau de alte valori Falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport Fapt comisiv Fapt generator Fapt ilicit Fapt juridic Fapt juridic ilicit Fapt juridic licit Fapt natural Fapt omisiv Fapta putativa Fapte de comert Faptuitor FAS - Free alongside ship - franco de-a lungul vasului Fascicul FAZ Faza de munca Faza economica FCA - Free carrier - Franco Caraus Fezabilitate FHEX Fiabilitate Fiat justitia Fictivitate Fideicomis fara obligatie Fidejusiune Fidejusiune conventionala Fidejusiune judiciara Fidejusiune legala Fidejusor Fiduciar FIFO - First in first out - Primul intrat - primul iesit Filiala FIM Firewall Fisa Fisa cu specimene de semnaturi Fisa de cont Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective Fisa de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de productie Fisa de cont pentru operatii diverse Fisa de cont pentru operatii diverse (in valuta si in lei) Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta Fisa de evidenta a salariilor Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta Fisa de magazie Fisa de magazie (cu doua unitati de masura) Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor Fisa de pontaj Fisa limita de consum Fisa limita de consum (colectiva) Fisa mijlocului fix Fisa postului Fisa tehnica Fisa tehnologica Fisa zilnica de alimente Flexibilitate financiara Flux brut de capital Flux de capital Flux de materiale Flux de numerar Flux de productie Flux de transport Flux de trezorerie Flux financiar Flux net de capital Flux real Flux tehnologic Foaie de avere Foaie de proprietate Foaie de sarcini Foaie de varsamant FOB - Free on board - franco la bord Folosinta Folosire a instrumentelor oficiale false Fond aservit Fond comercial Fond de amortizare Fond de comert Fond de dezvoltare Fond de participare la profit Fond de rezerva Fond de rulment Fond de sanatate Fond dominant Fond funciar Fond mutual Fond pentru riscuri si cheltuieli Fond servant Fond supus Fonduri circulante Fondurile Forfetare Forma actului juridic civil Forma de guvernamant Formare profesionala Forme de salarizare Formula contabila Formular Forta majora Fracht Fracht si asigurare platite pana la Franciza Franco Franco de-a lungul vasului Frati buni Frati consangeni Frati consanguini Frati primari Frati uterini Frauda FRF Frontiera Fructe Fructe civile Fructe naturale FT-30 FT-SE 100 FT-SE 250 FT-SE 350 FT-SE Eurotrack 100 si 200 Functie Functie de productie Functionar Functionar public Fundatie Furnizor Furnizori si conturi asimilate Furt Furt calificat Fusti Futures Fuziune Fuziune prin absorbtie Fuziune prin contopire
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 

CE RECOMANDA PRIETENII TAI PE FACEBOOK

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!.
Siteul MONEY.RO foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe accesand POLITICA COOKIES X