AcasăActualitateAdmitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Viitorii studenți care vor să se înscrie la Universitate trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere.

Admitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Universitatea din București are nenumărate Facultăți, însă în general, documentele necesare pentru admitere sunt următoarele:

Admitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

  • Certificatul de naştere, în copie scanată;
  • Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);
  • Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (se depune în original în dosarul fizic);
  • O fotografie 3⁄4 cm încărcată și trei fotografii 3⁄4 cm care vor fi depuse la doar la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;
  • C.I sau pașaport, în copie scanată;
  • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere înconformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;
  • Recomandare pentru candidaţii aparţinând minorităţii rrome (pentru locurile speciale) din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia rromă, în copie scanată și orginalul va fi depus la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;
  • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul)

Calendarul de admitere la Universitate 2022 poate fi accesat integral AICI. 

Admitere la Universitate 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Ultimele Articole