Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale: Beneficiarii PNDR cu poliţe de asigurări de la City Insurance trebuie să prezinte o nouă poliţă de asigurare conform legislaţiei în vigoare

0
26
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale: Beneficiarii PNDR cu poliţe de asigurări de la City Insurance trebuie să prezinte o nouă poliţă de asigurare conform legislaţiei în vigoare

“Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aduce la cunoştinţa fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor din mediul rural că Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a retras autorizaţia de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., prin Decizia nr. 1148/ 17.09.2021. Având în vedere această situaţie, reamintim obligativitatea beneficiarilor PNDR de a respecta prevederile articolului 23 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 49 din 23 octombrie 2015. Articolul prevede că societatea de asigurări emitentă a poliţei căreia îi este subordonată plata avansului – acolo unde este cazul, trebuie să fie autorizată, conform legislaţiei în vigoare”, arată AFIR.

Legislaţia în vigoare prevede că rămân valabile contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare-reasigurare City Insurance producându-şi efectele până la data la care intervine una dintre următoarele situaţii:

Expirarea poliţei de asigurare la data menţionată în contractul de asigurare;

Denunţarea contractului de asigurare de către asigurat (beneficiarul PNDR), printr-o notificare transmisă societăţii;

Depăşirea perioadei de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului conform prevederilor legale (Legea 85/2015 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi a insolvenţei, art. 262 alineat 3^2).

“Concret, până la expirarea poliţei pe care o deţin, beneficiarii trebuie să prezinte Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) o poliţă de asigurare a avansului eliberată de o societate de asigurări autorizată. În acest sens, beneficiarii care au contractele de asigurare încheiate cu City Insurance trebuie să ia o decizie cu privire la aceasta şi să se asigure că nu vor rămâne fără un instrument de garantare valid, luând în calcul şi termenul de 90 de zile de la declararea definitivă a falimentului, dată care va fi anunţată public în perioada următoare”, mai arată AFIR.

Autoritatea de Supraveghere Financiară face, de asemenea, precizarea că toţi creditorii de asigurare beneficiază de protecţia Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) în vederea recuperării primelor plătite în avans sau a despăgubirilor datorate, conform contractelor de asigurare încheiate.