AcasăEconomieAnaliză ASF- Obligaţiunile suverane au protejat piaţa financiară nebancară în faţa riscurilor...

Analiză ASF- Obligaţiunile suverane au protejat piaţa financiară nebancară în faţa riscurilor provocate de pandemie / Preşedintele ASF: Aversiunea la risc a investitorilor s-a manifestat printr-o migraţie dinspre pieţele de acţiuni spre titlurile de stat

Fondurile de pensii private au o expunere de 67% pe titlurile de stat, societăţile de asigurare au investit 42% din activele lor tot în titluri de stat iar portofoliile investiţionale ale organismelor de plasament colectiv deţin circa 26% obligaţiuni suverane.

„Din datele analizate de experţii noştri rezultă că interconectarea entităţilor supravegheate de către ASF cu pieţele bursiere are o dimensiune medie. Iar prin prisma activelor bilanţiere, concluzionăm că nivelul de interconectare a fondurilor de pensii private şi a companiilor de asigurare cu sistemul bancar este unul redus. Concluzia generală a acestei analize este că, pe perioada crizei economice provocată de pandemie, aversiunea la risc a investitorilor s-a manifestat printr-o migraţie a acestora dinspre pieţele de acţiuni înspre titlurile de stat”, a declarat Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, prof.univ.dr. Nicu Marcu.

Este important de analizat gradul de interconectare, la nivel local, al pieţelor financiare nebancare precum şi modul în care poate acesta favoriza răspândirea tensiunilor economice generate de criza sanitară, în contextul impactului sever al pandemiei COVID-19 asupra economiei globale şi al efectelor fenomenului de contagiune economică.

Specificul activităţii asigurătorilor, fondurilor de investiţii şi de pensii face ca activele financiare deţinute să aibă un rol extrem de important pentru capacitatea acestora de a-şi respecta obligaţiile asumate faţă de asiguraţi/investitori/participanţi. Totodată, un şoc resimţit de unul dintre emitenţii de astfel de instrumente sau de una dintre pieţele pe care acestea se tranzacţionează, cu pondere semnificativă în activele agregate la nivelul unuia dintre sectoarele financiare nebancare supravegheate de ASF, ar putea avea implicit efect asupra performanţei sau stabilităţii sectorului respectiv.

Din perspectiva asigurării stabilităţii financiare, monitorizarea interconectării pieţelor financiare nebancare, prin prisma deţinerilor bilanţiere, este cu atât mai importantă cu cât poate contribui la identificarea migrării riscurilor între cele trei pieţe.

„În acest sens, dezvoltarea unui cadru pentru supravegherea integrată a pieţelor este unul dintre obiectivele majore stabilite de ASF în cadrul strategiei sale pentru perioada următoare”, a mai precizat preşedintele ASF, Nicu Marcu.

Prima ediţie pentru anul 2021 a Raportului privind stabilitatea pieţelor financiare nebancare, elaborat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, abordează analiza expunerilor bilanţiere între sectoare sau între entităţi individuale, ca metodă utilizată pentru monitorizarea nivelului de interconectare între pieţe. Pentru entităţile care activează pe pieţele financiare nebancare, majoritatea acestora fiind investitori instituţionali, sunt relevante expunerea faţă de câteva clase principale de active şi pieţele pe care acestea se tranzacţionează: titluri de stat, depozite bancare sau acţiuni.

Mai multe informaţii despre contextul economic la nivel global dar şi despre evoluţiile economice la nivel local, în Raportul privind stablitatea pieţelor financiare nebancare, prima ediţie a anului 2021, accesibil aici:

 

Ultimele Articole