AcasăEconomieANALIZĂ: România traversează cea mai aglomerată perioadă în finanţări nerambursabile din istorie....

ANALIZĂ: România traversează cea mai aglomerată perioadă în finanţări nerambursabile din istorie. Un număr de 7 axe de finanţare cheie, de peste 2,5 miliarde euro, se deschid în următoarele luni

”Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziţie în următoarele luni pentru investiţii în dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiţii în creşterea eficienţei energetice”, arată o analiză REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile din fonduri europene şi ajutoare de stat pentru companiile din România.

Potrivit analizei REI, este cea mai aglomerată perioadă în finanţări nerambursabile pe care a văzut-o vreodată România, atât prin fonduri europene, ajutoare de stat, proiecte prin PNRR şi multe altele.

„Fie că vorbim de start-up, IMM, fie că sunt companii mari sau chiar multinaţionale cu prezenţă la nivel local, în următoarele luni se anunţă deschiderea a cel puţin 10 apeluri de sprijin pentru companii din diferite domenii de activitate. Recomandăm tuturor potenţialilor beneficiari interesaţi de investiţii în tehnologie, dezvoltare, care urmăresc să achiziţioneze echipamente software şi hardware sau care caută să îşi sporească eficienţa energetică prin montarea de panouri fotovoltaice să urmărească cu atenţie comunicările din spaţiul public şi sa înceapă de pe acum pregătirea documentaţiei, cu specialişti sau cu o echipă de consultanţi profesionişti, cu istoric şi care pot oferi garanţii contractuale pentru proiectele în care sunt implicaţi”, a declarat Roxana Mircea , managing partner REI.

Ce apeluri se deschid în următoarea perioadă:

POC 4.1.1 – Investiţii în retehnologizarea IMM

Alocarea este de 238 milioane euro .  Autoritatea responsabilă este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Finanţarea este între 50.000 – 500.000 euro/ companie, în limita a de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019. Deschiderea sesiunii este între 23 – 29 august.

Solicitanţii eligibili sunt Microîntreprinderi şi IMM, din următoarele sectoare eligibile: 

Clasa C – Industria prelucrătoare (fără codurile 11 – fabricare băuturi, 12 – fabricare tutun şi 254 fabricarea armamentului şi muniţiei); 

Clasa F – Construcţii; 

Clasa G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor ; 

Clasa H – Transport şi depozitare;

Clasa I – Hoteluri şi restaurante (doar pentru activitatea de serviicii de cazare şi echipamente şi mobilier specific de alimentaţie publică).

Cheltuieli eligibile sunt pentru: Achiziţia de utilaje, echipamentele tehnologice, inclusiv IT&C, software, mobilier, echipamente informatice, birotică; Achiziţia de automobile, transport şi distribuţie; Echipamente pentru creşterea eficienţei energetice; Cheltuieli cu achiziţia de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice.

„POC 4.1.1 este o axă complexă, pe bază de punctaj, unde este stabilită o grilă specifică, iar cu cât o companie aplicantă are un punctaj mai mare, cu atât va avea o prioritate în obţinerea finanţării dorite. Sunt punctate scăderea rulajului în 2020 vs. 2019, scăderea ratei profitului operaţional 2020 vs. 2019, rata rentabilităţii activităţii operaţionale, dacă investiţia este sau nu realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, precum şi dacă se bifează o creştere a productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate. Beneficiarii trebuie să selecteze foarte atent consultantul cu care aleg să lucreze pentru a nu risca corecţii financiare sau chiar să returneze intergral ajutorul primit”, a mai precizat Roxana Mircea.

POC 4.1.1 BIS – Investiţii pentru companiile din construcţii şi industria panificaţiei

Alocarea este de 179 milioane euro.   Autoritatea responsabilă este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Finanţarea este între 50.000 – 500.000 euro / companie, în limita a de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019;

Deschiderea sesiunii este între 20 – 26 septembrie.

Solicitanţii eligibili: Microîntreprinderi şi IMM, din următoarele sectoare eligibile:  industria alimentară , panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare; construcţii , materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Cheltuieli eligibile:

cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie;

cheltuieli pentru investiţia de bază, printre care:

dotări – utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;

cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie;

cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

cheltuieli cu transformarea digitală;

taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

RePowerEU  – Măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM

Alocarea este de 411 milioane euro.  Autoritatea responsabilă este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Obiectivul este sprijinirea mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile; 

Finanţarea este de minim 50.000 euro – maxim 500.000 euro.

Deschiderea sesiunii este în septembrie 2022.

Solicitanţii eligibili sunt IMM-urile şi întreprinderile mari.

Investiţii eligibile:

Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe;                        

Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi;                                                

Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Măsurile de sprijin destinate creşterii eficienţei energetice vor deveni tot mai populare în perioada următoare. Dacă în primăvara acestui an Componenta 6 – Energie din PNRR a fost vedeta cererilor de finanţare, cu peste 600 de proiecte depuse, RePowerEU este  o continuare a Măsurii prin PNRR, pentru care interesul a fost uriaş. Companiile care nu au reuşit să depună în timp util prin PNRR – Schema de autoconsum, au la dispoziţie această nouă Măsură de sprijin care va debuta la începutul lunii Septembrie. Schemele pentru instalarea de panouri fotovoltaice necesită un studiu de fezabilitate şi o documentaţie foarte stufoasă, de aceea încurajăm companiile care doresc finanţare pe aceasta Schemă să înceapă pregătirea proiectelor pe baza Ghidului disponibil”, a punctat Roxana Mircea.

Reciclare (PNRR )

Alocarea este de 286 milioane euro. Autoritatea responsabilă este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Obiectivul este d ezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/commune.

Finanţarea este de m aximum 8,4 milioane euro/proiect, pe baza intensităţilor de finanţare din cadrul Schemei de ajutor de stat regional.

Deschiderea sesiunii este în septembrie 2022.

Solicitanţii eligibili sunt microîntreprinderile, IMM, întreprinderi mari.

Criterii de eligibilitate:       

Cheltuieli cu realizare construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);

Cheltuieli cu echipamente mobile, conexe activităţii pentru care se solicită finanţare, în cuantum de maxim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi utilizate doar pentru activităţile specifice proiectului, desfăşurate exclusiv în incintă;

Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;

Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.

„Companiile care desfăşoară activităţi de reciclare beneficiază de un buget de aproximativ 300 milioane euro, prin PNRR, pentru investiţii în achiziţia de echipamente necesare dezvoltării şi tehnologizării unităţilor de procesare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, iar vizate sunt atât companiile care gestionează reciclarea deşeurilor din plastic, metal, sticlă sau hârtie, dar şi cei care se ocupă de reciclarea de baterii sau alte produse considerate cu risc ridicat. Domeniul reciclării a câştigat tot mai mult teren în România în ultimii ani, dar şi un apetit pentru investiţii, iar noi am securizat zeci de proiecte de investiţii în acest sector cu companii importante din industria de profil. În faţa provocărilor la nivel european, domeniul reciclării este un pilon important pentru dezvoltare în anii următori, care va beneficia de tot mai mult sprijin nerambursabil”, a mai precizat Roxana Mircea.

Schema de ajutor de stat pentru investiţii în industria prelucrătoare (producţie)

Alocarea este de 300 milioane euro. Autoritatea responsabilă este Ministerul Economiei.

Deschiderea sesiunii este în septembrie 2022.

Solicitanţii eligibili: start-up, microîntreprinderi, IMM, întreprinderi mari.

Cheltuielile eligibile sunt pentru costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale; costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani.

„Schema de ajutor de stat de la Ministerul Economiei este aşteptată cu mare interes de mediul de afaceri, întrucât este văzută ca o continuare a binecunoscutei Scheme reglementate de HG 807/2014, pe care s-au derulat proiecte de sute de milioane de euro. HG 807/2014 a avut o ultima alocare, de circa 150 milioane euro, pe o sesiune deschisă timp de 45 de zile, între 15 iunie şi 26 iulie, unde doar noi am depus 24 proiecte în cuantumul valorii disponibile, de peste 200 milioane euro. Proiectele care nu vor trece de HG 807 vor fi pregătite şi depuse pe noua schemă de la Ministerul Economiei, unde ne aşteptăm ca zeci de companii să apeleze la finanţare pentru dezvoltarea business-ului în perioada următoare”, a punctat Roxana Mircea.

Digitalizarea companiilor (PNRR)

Alocarea este de 500 milioane euro. Autoritatea responsabilă este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Finanţarea este între 30.000 şi 100.000 euro/ companie.

Solicitanţii eligibili sunt microîntreprinderile şi IMM-urile.

Deschiderea sesiunii este în septembrie 2022.

Cheltuieli eligibile:

Achizitionarea de echipamente hardware TIC (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);

Achizitionarea şi/sau dezvoltarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării aplicaţiei de proiect, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;

Achiziţionarea/realizarea unui website de prezentare a companiei;

Cheltuieli aferente achiziţionării soluţiilor IT pentru comerţul electronic.

„Digitalizarea este cheia dezvoltării business-ului românesc, iar o serie de măsuri cum sunt cele prevăzute în viitoarea finanţare prin PNRR sunt o gură de oxigen pentru microîntreprinderi şi IMM. Tehnologia aduce o simplificare a activităţilor într-o companie, o eficientizare a costurilor şi un mai bun management al timpilor şi echipelor, precum şi crearea unui focus pe activităţile cu adevărat importante. Credem că această Măsură de sprijin va fi de mare interes pentru companii, iar cereri primim constant în această direcţie. Aşteptăm cu interes Ghidul consultativ care va fi publicat în perioada următoare, pentru a identifica principalele condiţii ale aplicanţilor şi demararea pregătirii dosarelor”, a mai precizat specialistul REI.

Modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare şi balneoclimatice

Alocarea este de 500 milioane euro. Autoritatea responsabilă este Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Finanţarea este de maximum 50% sprijin nerambursabil pentru cel mult 200.000 euro/proiect;

Solicitanţi eligibili: IMM care activează în staţiuni balneare şi balneoclimatice

Deschiderea sesiunii este ]n septembrie – octombrie 2022.

Cheltuieli şi activităţi eligibile:

Extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear;

Construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) şi de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală bowling, parc aventură copii şi adulţi, centre echitaţie, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din staţiunile balneare şi balneoclimatice;

Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj necesare funcţionării obiectivului investiţional;

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile.

Ce alte apeluri s-au deschis sau se vor deschide în perioada următoare

Pe lângă cele 7 axe majore de sprijin din domeniile cheie, ce totalizează sprijin de circa 2,5 miliarde euro pentru companii, alte scheme de mai mici dimensiuni, ce totalizează alte sute de milioane de euro în sprijin nerambursabil se vor deschide pe parcursul lunilor următoare. Printre acestea:

Investiţii în sectorul vinicol (realizarea de investiţii destinate îmbunătăţirii performanţei generale a întreprinderii vinicole creşterea competitivităţii prin producerea sau comercializarea produselor viticole, alocare 47,7 milioane euro, destinat microîntreprinderi şi IMM);

Microindustrializarea (promovarea producţiei interne şi a conceptului „Fabricat în România, alocare 50 milioane lei, destinat IMM);

Comerţ şi servicii (îmbunătăţirea performanţelor economice şi tehnice ale IMM, alocare 50 milioane lei);

Start-up Nation (pentru care este deja deschisă sesiunea, se acordă finanţări cuprinse între 20-40.000 euro companiilor la început de drum).

„La finalul anului, cel târziu începând cu luna ianuarie a anului viitor, companiile vor avea la dispoziţie şi finanţări prin Programul Operational Regional (POR), cu alocare de peste 1,5 miliarde euro, fonduri nerambursabile ce vor putea fi folosite în producţie, servicii (HoReCa, IT), reciclare, organizare evenimente etc.”, a conchis Roxana Mircea.

REI Finance Advisors şi REI International Consulting, parte a REI Group , sunt companii specializate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât şi pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).

Potrivit datelor din 2021, REI se situează pe locul al doilea, la nivel naţional, în topul companiilor de consultanţă specializate în atragerea de finanţări prin fonduri europene şi ajutoare de stat.

Echipa REI numără în prezent circa 60 de consultanţi, preponderent seniori, în 11 birouri regionale, cu experienţă în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internaţional.

REI a reuşit atragerea finanţării pentru peste 800 de clienţi la nivel naţional, cu peste 1.000 de proiecte implementate şi o rată de succes – lider în domeniu – de 99%.

 

Ultimele Articole