AcasăEconomieAPIA: Beneficiarii Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar” pot încărca rapoartele de...

APIA: Beneficiarii Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar” pot încărca rapoartele de progres în cadrul sistemului informatic Granturi IMM, secţiunea IMM RECOVER

”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar” că pot încărca rapoartele de progres în cadrul sistemului informatic Granturi IMM,  secţiunea IMM RECOVER, modulul Implementare. Subliniem faptul că termenul limită de depunere a rapoartelor de progres însoţite de documentele justificative este de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al beneficiarului”, anunţă APIA.

Toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor şi care urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanţii eligibili ai Măsurii M1, vor purta sintagma „ decontat din microgrant ”, asumată prin semnătura beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.).

Lista cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;

e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare, precizează APIA.

Această măsură a fost implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin Centrele judeţene şi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

 

 

 

 

Ultimele Articole