AcasăEconomieASF a aprobat numirea lui Andrei-Răzvan Micu pentru un nou mandat în...

ASF a aprobat numirea lui Andrei-Răzvan Micu pentru un nou mandat în funcţia de director general la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România

Între deciziile adoptate în cadrul şedinţei de miercuri de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară sunt: ”aprobarea lui Andrei-Răzvan Micu pentru un nou mandat în funcţia de director general la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România); aprobarea lui Adrian-Răzvan Florescu pentru un nou mandat în funcţia de director general adjunct la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România); aprobarea solicitării SAI Sira S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiţii Omninvest administrat de societate, în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum şi ca urmare a modificării comisionului de depozitare”, arată ASF.

A fost totodată aprobată solicitarea BT Asset Management SAI de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiţii: BT Clasic, BT Maxim, BT Obligaţiuni, BT Index Romania – ROTX, BT Index Austria – ATX, BT Euro Clasic, BT Euro Obligaţiuni, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Energy, BT Technology, BT Agro şi BT Real Estate.

A mai fost aprobat prospectul UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Avioane Craiova Dolj.

De asemenea, a fost aprobat şi prospectul UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Star Residence Invest Bucureşti şi emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferinţă în vederea tranzacţionării pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB.

Alte decizii aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară:

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii Fly Insurance – Broker de Asigurare Reasigurare referitoare la completarea obiectului de activitate;

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii R.C.G. Broker de Asigurare (numire cenzor);

– Aprobarea modificării aduse Actului constitutiv al societăţii Loyalty Insurance Broker (schimbare denumire);

– Autorizarea modificării Declaraţiei privind politica de investiţii a Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

– Autorizarea modificării Declaraţiei privind politica de investiţii a Fondului de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

– Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

– Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

– Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viaţă;

– Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viaţă.

A mai fost adoptată şi norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României), precum şi proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piaţă monetară – Money-market funds (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Altă normă adoptată a fost cea privind guvernanţa şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor utilizate de către societăţile de asigurare şi de reasigurare (norma va fi trasnsmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

Ultimele Articole