AcasăEconomieASF a aprobat numirea lui Mihail Tecău pentru un nou mandat în...

ASF a aprobat numirea lui Mihail Tecău pentru un nou mandat în funcţia de membru şi preşedinte al directoratului la Omniasig Vienna Insurance Group

A fost astfel aprobat Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe site-ul ASF, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Alte acte aprobate:

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informaţiilor privilegiate şi interacţiunile care fac obiectul supravegherii prudenţiale, în vederea publicării pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe site-ul ASF, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Notificarea ESMA referitoare la intenţia A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA34-49-446);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

De asemenea, ASF a autorizat numirea Feza Tan în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.; 

Autorizarea lui Florin Dolea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.; 

Autorizarea lui Rus Adrian Ioan în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SSIF Tradeville S.A.;

Autorizarea doamnei Cristina Ganja în calitate de Director al S.A.I. Globinvest S.A.;

Aprobarea domnului Bogdan Ionuţ Speteanu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Marian-Nicolae Ignat pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Klaus Mühleder pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în funcţia de Membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Mihail Tecău pentru un nou mandat în funcţia de membru şi Preşedinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Costinel Silviu Stratnic pentru un nou mandat în funcţia de membru şi Vicepreşedinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Mădălin Roşu pentru un nou mandat în funcţia de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Ionuţ-Bogdan Zamfirescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner Matula pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Sergiu Cristian Manea pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea/autorizarea doamnei Anna Natalia Grzelońska pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administraţie al NN Asigurări de Viaţă S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de avizare/autorizare a Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondurilor deschise de investiţii Certinvest Obligaţiuni şi Certinvest Prudent şi al activelor Fondurilor Alternative de investiţii Certinvest Green şi Certinvest Acţiuni;

Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Sometra S.A. Copşa Mică;

Aprobarea prospectului de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca şi emiterea Certificatului care atestă aprobarea Prospectului de bază în vederea notificării acestuia către ESMA şi Autorităţile competente din Austria, Ungaria şi Polonia;

Aplicarea excepţiei de la obligaţia de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea Woco Pipe Systems Components ROM S.R.L. cu societăţile Woco Franz Josef Holding GmbH şi Woco Industrietechnik GmbH;

Aprobarea retragerii de la tranzacţionare şi a radierii din evidenţa A.S.F. a acţiunilor emise de societatea Aurora S.A. Tg. Frumos, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

Aprobarea societăţii Ethniki Holdings S.à.r.l. ca acţionar semnificativ indirect la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea modificării adusă art. 16 din Actul constitutiv al Societăţii AON Romania Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse articolelor 14.4, 14.5 şi 14.6 din Actul constitutiv al societăţii D&CA Insurance Broker S.R.L.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea retragerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de marketing al fondului de pensii administrat privat acordată societăţii Brokerpool Broker de Pensii Private S.R.L. şi de retragere a avizelor agenţilor de marketing persoane fizice ai acesteia.

 

 

Ultimele Articole