Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat selecţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Fondului de compensare a investitorilor

0
17
Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat selecţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Fondului de compensare a investitorilor

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început procesul de selecţie pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului de administraţie al Fondului de compensare a investitorilor. Persoanele interesate de ocuparea unei astfel de poziţii îşi pot depune dosarele de candidatură până în data de 9 iulie 2021, ora 23:59, la adresa de e-mail: candidati_FCI@asfromania.ro”, a informat ASF.

Lista cerinţelor pentru ocuparea postului, conţinutul dosarului de candidatură, precum şi regulile de transmitere a dosarelor de candidatură pot fi accesate pe site-ul ASF.

Membrii Consiliului de Administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor şi să nu se afle în situaţii de incompatibilitate/conflict de interese, conform art. 16 al aceleiaşi legi.

”Art. 15. – Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master în domeniul economic sau juridic; b) să aibă o bună reputaţie şi probitate morală; c) să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere instituţii de credit, finanţe sau piaţa de capital de minimum 8 ani”, arată ASF.

De asemenea, potrivit Art. 16, membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: ”a) să nu fie soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei; b) să nu fie senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului; c) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni prevăzute de lege; d) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege; e) să nu deţină în cadrul vreunei entităţi prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acţionar, angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz; f) să nu fi fost condamnaţi în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în domeniul financiarbancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor; g) să nu fi fost sancţionaţi de A.S.F. sau Banca Naţională a României cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea”.

Conform articolului 14 din Legea nr. 88/2021, Fondul de compensare a investitorilor este administrat de un consiliu de administraţie compus din: un membru desemnat de ASF care este preşedintele Consiliului de administraţie; un membru desemnat de Ministerul Finanţelor; un membru desemnat de către ASF dintre reprezentanţii propuşi de către participanţii la Fond din rândul acestora.

Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către ASF.