AcasăEconomieAutoritatea din Comunicaţii anunţă că tarifele pentru accesul pe proprietatea publică au...

Autoritatea din Comunicaţii anunţă că tarifele pentru accesul pe proprietatea publică au fost aliniate la noua lege a comunicaţiilor electronice

”În cadrul ultimei şedinţei Consiliului Consultativ, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a aprobat modificarea Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică”, informează ANCOM.

Conform deciziei adoptate, tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu pot depăşi valoarea de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, după caz, pentru elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente şi infrastructuri fizice suport, precum şi pentru cablurile şi cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în decizie.

”Decizia adoptată face parte din amplul proces de revizuire a legislaţiei secundare de către ANCOM, în vederea alinierii la noutăţile aduse de Legea nr. 198/2022 pentru transpunerea Codului European al Comunicaţiilor Electronice, astfel încât legislaţia naţională în domeniul telecom să faciliteze pe deplin dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în vederea oferirii de servicii care să răspundă nevoilor utilizatorilor finali. Pentru acest obiectiv, un alt instrument util, în special pentru administraţiile publice locale şi industrie, este  Ordinul comun al MDLPA, MCID şi ANCOM, pentru aprobarea reglementării tehnice ”Canalizaţii de telecomunicaţii (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuţie, utilizare, întreţinere şi verificare”. Acesta a fost publicat vinerea trecută în Monitorul Oficial nr. 395, urmând să intre în vigoare în 30 de zile”, a declarat Eduard Lovin, vicepreşedinte ANCOM, în acest context.

În cadrul deciziei, nu au fost revizuite acele categorii de acces pentru care tariful rezultat din modelul de calcul se situează peste nivelul de 0,1 lei/ml/an (pentru cabluri), respectiv 3 lei/mp/an (pentru cutii), valorile maxime ale tarifelor rămânând cele stabilite de ANCOM în 2018, şi nu a fost modificată metodologia de calcul.

În urma intrării în vigoare a Legii nr.198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, ce prevede, printre altele, ca acele tarife maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, calculate sub nivelul de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an să fie modificate pentru a atinge aceste nivele maxime, ANCOM a armonizat legislaţia secundară incidentă în domeniu.

”Prin urmare, ANCOM a propus şi consultat public modificarea unor tarife maximale percepute furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru accesul pe terenurile, clădirile şi alte construcţii aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea instalării de reţele şi infrastructuri subterane şi aeriene de comunicaţii. Tarifele pot fi percepute de instituţiile publice, inclusiv autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică”, mai arată autoritatea.

Decizia aprobată în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare la data publicării.

 

 

Ultimele Articole