AcasăEconomieAutoritatea din Comunicaţii: Piaţa serviciilor de comunicaţii electronice de calitate superioară este...

Autoritatea din Comunicaţii: Piaţa serviciilor de comunicaţii electronice de calitate superioară este concurenţială, nefiind necesară reglementarea pieţei de gros corespunzătoare

”Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat astăzi în consultare publică poziţia sa cu privire la revizuirea pieţei relevante de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară. Pe baza analizei de piaţă realizate în perioada 2017 – 2021, ANCOM consideră că piaţa cu amănuntul a serviciilor de comunicaţii electronice de calitate superioară furnizate la puncte fixe este concurenţială, în absenţa oricăror reglementări impuse la nivelul pieţei de gros corespunzătoare”, anunţă ANCOM.

Documentul supus consultării publice este rezultatul unei noi runde de analize de piaţă, realizate cu scopul de a reevalua şi, eventual, de a intensifica nivelul de concurenţă pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de calitate superioară, prin potenţiale măsuri de reglementare impuse pe pieţele de gros, spun reprezentanţii ANCOM.

 ANCOM derulează periodic astfel de analize pentru a asigura o concurenţă efectivă pe piaţă, care să genereze beneficii pentru utilizatorii finali.

Analiza precedentă, realizată în anul 2018 la nivelul pieţei serviciilor de linii închiriate – segmente terminale, a arătat că Telekom Romania Communications nu mai avea putere semnificativă pe piaţă. Astfel, operatorului i-au fost retrase obligaţiile specifice impuse anterior.

Analiza actuală, care a avut în vedere modificările de pe piaţă în perioada 2017 – 2021, nu a evidenţiat existenţa unor probleme concurenţiale care să justifice introducerea de reglementări specifice la nivelul pieţei de gros corespunzătoare.

Serviciile de acces la puncte fixe de calitate superioară furnizate pe piaţa de gros se referă atât la serviciile de linii închiriate, cât şi la orice alte servicii de acces, cu funcţionalităţi similare liniilor închiriate şi au un rol esenţial în furnizarea de servicii de comunicaţii electronice cu un nivel de calitate superior (capacităţi de transmisie transparente, permanente, nepartajate şi simetrice, la anumiţi parametri de calitate predefiniţi) societăţilor private de mărime medie şi mare sau instituţiilor publice. Aceste servicii pot fi folosite inclusiv de anumiţi furnizori în scopul extinderii acoperirii propriilor reţele, în zonele unde nu sunt prezenţi.

În prezent, serviciile de comunicaţii electronice de calitate superioară la puncte fixe sunt furnizate, în general, prin intermediul propriilor reţele de fibră optică ale operatorilor şi nu prin achiziţionarea de servicii pe piaţa de gros de la alţi operatori.

Analiza concurenţială pe piaţa relevantă cu amănuntul a arătat că, atât la nivel de volum, cât şi la nivel de venituri, cotele de piaţă individuale ale principalilor operatori s-au situat sub 31%. De asemenea, piaţa din România este dinamică, în creştere, volumul vânzărilor pentru serviciile de calitate superioară fiind în creştere în cazul tuturor furnizorilor principali, în timp ce furnizorii alternativi au realizat investiţii semnificative în reţelele de fibră optică şi deţin capacitate disponibilă pentru a oferi servicii de calitate superioară către terţi (atât pe piaţa cu amănuntul, cât şi la nivel de gros).

Barierele la intrarea şi dezvoltarea pe piaţa analizată sunt moderate, în special în mediul urban şi mediul rural dezvoltat, de unde provine majoritatea cererii pe piaţa cu amănuntul de servicii de calitate superioară. ANCOM nu se aşteaptă ca această situaţie să se modifice semnificativ pe parcursul perioadei de revizuire a acestei pieţe, reiterând faptul că, pe piaţa din România, au intrat 18 furnizori noi în perioada 2017 – 2020.

Pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de calitate superioară la puncte fixe există putere de contracarare suficientă din partea clienţilor, pentru a putea contrabalansa manifestarea unui eventual comportament abuziv din partea vreunui furnizor.

”Având în vedere că analiza la nivelul pieţei cu amănuntul a serviciilor de comunicaţii electronice de calitate superioară furnizate la puncte fixe nu a evidenţiat anumite probleme concurenţiale, nu se justifică impunerea unor reglementări ex ante la nivelul pieţei de gros corespunzătoare”, precizează ANCOM.

Poziţia ANCOM cu privire la revizuirea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară poate fi consultată pe site-ul ANCOM, persoanele interesate fiind invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 26.08.2022.

 

 

 

Ultimele Articole