Autoritatea din Comunicaţii propune dereglementarea pieţelor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe

”ANCOM lansează spre consultare publică proiectul de decizie prin care propune retragerea obligaţiilor impuse în sarcina operatorilor identificaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie”, anunţă ANCOM.

Pieţele serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie sunt, în prezent, reglementate de ANCOM, fiind impuse în sarcina furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe aceste pieţe o serie de obligaţii în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi infrastructurii asociate, transparenţa, nediscriminarea şi, respectiv, controlul tarifelor şi fundamentare a acestora în funcţie de costuri, pentru serviciile auxiliare interconectării.

Analiza realizată de ANCOM pentru evaluarea oportunităţii menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor impuse anterior pe aceste pieţe a arătat că, în ciuda existenţei unor bariere la intrarea pe piaţă, circumstanţele concurenţiale s-au schimbat semnificativ.

Unul dintre elementele de noutate determinante pentru concluziile analizei realizate a fost intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare.

Astfel a fost eliminată cea mai importantă problemă concurenţială ce ar putea apărea pe pieţele identificate, şi anume posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare de a-şi manifesta puterea de piaţă prin creşterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile reţele publice de telefonie.

Prin urmare, având în vedere că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, criteriile legate de obstacolele la intrarea pe piaţă, concurenţa efectivă, respectiv eficienţa aplicării legii concurenţei, ANCOM propune retragerea obligaţiilor individuale ale furnizorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe pieţele menţionate identificate conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1085/2017.

Întrucât atunci când sunt retrase anumite obligaţii impuse în sarcina unor furnizori cu putere semnificativă este necesar ca operatorii care au calitatea de cumpărători şi sunt afectaţi de aceste măsuri să cunoască din timp schimbările intervenite pe piaţă, ANCOM a stabilit o perioadă tranzitorie de un an. Pe parcursul acestei perioade, obligaţiile specifice impuse anterior vor fi menţinute în aceleaşi condiţii.

Proiectul deciziei ANCOM privind pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum şi de retragere a obligaţiilor individuale existente poate fi consultat pe site-ul ANCOM, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23.10.2023, pe adresa sediului central al ANCOM.

După încheierea perioadei de consultare publică şi analizarea observaţiilor şi propunerilor primite în cadrul consultării, ANCOM urmează să notifice măsurile propuse Comisiei Europene, Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri