Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a amendat companiile din piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale cu circa 15 milioane lei, în perioada 2019 – 2022

”Ca urmare a directivelor europene transpuse în legislaţia naţională, ANRE a înfiinţat Direcţia investigaţii având ca obiect activitatea de investigaţii pe piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. ANRE este autoritatea competentă să desfăşoare investigaţii în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale în vederea unei bune funcţionări a pieţei angro de energie şi în deplină conformitate cu reglementările naţionale şi europene”, anunţă ANRE.

Activitatea de investigaţii se desfăşoară în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. y) şi lit. z) precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale prevederilor art. 84 şi art. 183 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 Începând cu anul 2018 şi până în prezent, ANRE a demarat şi/sau efectuat un număr de 68 investigaţii la participanţi la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale (producători, traderi şi furnizori de energie electrică şi gaze naturale, operator de transport şi sistem în sectorul energiei electrice), titulari de licenţă, care desfăşoară activităţi pe piaţa angro de energie.

Dintre acestea, la data prezentei, 49 investigaţii au fost finalizate.

În principal, obiectul şi scopul acţiunilor de investigaţii au constat/constau în verificarea modului în care participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale au respectat/respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT). Un accent prioritar s-a pus pe respectarea art. 5 din acest act normativ, conform căruia “Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pieţei pe pieţele angro de energie”.

Pentru încălcarea prevederilor art. 5 din REMIT, ANRE a aplicat participanţilor la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale investigaţi sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 14.991.316,39 lei, din care pentru sectorul energiei electrice amenzi în cuantum de 12.991.316,39 lei aplicate unui număr de 20 participanţi la piaţa angro de energie electrică, urmare a 36 de investigaţii finalizate, pentru manipularea pieţei angro de energie electrică, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantităţi de energie electrică pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A, layering” sau ,,tranzacţii pre-arranged”.

Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT), respectiv manipularea pieţei angro de energie electrică sau gaze naturale, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantităţi de energie electrică sau gaze naturale pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades.

În anul 2022, ANRE are în curs de analiză/desfăşurare investigaţii la un număr de 19 participanţi la piaţa angro de energie suspectaţi de manipulare de piaţă (furnizori, traderi) din care 14 în sectorul energiei electrice şi 5 în sectorul gazelor naturale.

Începând cu data de 25.09.2020, conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunile aplicate de ANRE au fost majorate, astfel că participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale care manipulează sau încearcă să manipuleze piaţa angro de energie, pot fi sancţionaţi cu amendă în cuantum de 5-10 % din cifra de afaceri anuală. Sumele aferente sancţiunilor aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat.

”Totodată, dorim să reiterăm faptul că activitatea de investigaţii a ANRE se desfăşoară în strânsă colaborare şi cooperare cu Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei – ACER. Interfaţa directă cu ACER permite realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanţii şi membrii ACER, în scopul aplicării coerente şi coordonate a Regulamentului REMIT, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul întregii Uniuni Europene. ANRE informează permanent ACER cu privire la declanşarea, stadiul şi/sau finalizarea investigaţiilor, asigurându-se ca reglementările naţionale şi europene să fie respectate şi/sau aplicate în mod corespunzător de către participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. Concomitent, ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu ACER şi Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora”, informează ANRE.

În acest sens, ANRE arată că salută susţinerea de care beneficiază din partea ACER cu privire la interpretarea prevederilor regulamentului REMIT, în special în ceea ce priveşte evaluarea tranzacţiilor de tipul wash trades prevăzute în REMIT şi îşi propune să intensifice cooperarea cu ACER pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei europene de energie.

 

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri