AVAS schimbă strategia de privatizare pentru Avioane Craiova

„Noua strategie va căuta să găsească metoda optimă de valorificare şi să creeze cadrul necesar pentru ca aceasta să se realizeze cu succes. Totodată, strategia va include şi solicitarea unui ajutor de stat pentru societate, în condiţiile în care acesta va fi aprobat de către Comisia Europeană”, se arată în comunicatul AVAS.

Autoritatea a luat această decizie ca urmare a faptului că vineri, 31 iulie 2009, valabilitatea ofertei de privatizare pentru S.C. Avioane Craiova S.A. a expirat, fără ca AVAS şi Alenia Aeronautica să ajungă la o înţelegere pentru finalizarea tranzacţiei. În acelaşi timp, prin HG 763 / 2009 AVAS a fost mandatată să continue procesul de privatizare a S.C. Avioane Craiova S.A., în numele şi pentru Ministerul Economiei, până la data de 14 octombrie 2009.

Din analiza ofertei finale îmbunătăţite şi irevocabile, Comisia de negociere a constatat că solicitările cuprinse în aceasta exced cadrul legal în vigoare în materia privatizării precum şi prevederile Dosarului de prezentare, astfel încât a fost întocmit un Memorandum care a fost supus analizei şi aprobării Guvernului României. Acest Memorandum propunea emiterea unei legi speciale pentru finalizarea privatizării Avioane Craiova, în condiţiile ofertei depuse de Alenia Aeronautica SpA.

Guvernul României a respins Memorandumul prezentat pe motiv că există deja un cadru legislativ în vigoare în materia privatizării care trebuie respectat, fapt care a pus AVAS în imposibilitatea de a avea temeiul legal pentru a mai prelungi valabilitatea ofertei de vânzare.

Unele dintre solicitările cuprinse în oferta finală îmbunătăţită şi irevocabilă depusă de Alenia Aeronautica exced cadrul legal, referindu-se la anularea datoriilor istorice ale statului român şi preluarea de către stat a cheltuielilor de disponibilizare a salariaţilor. O posibilă anulare a datoriilor istorice ale statului român şi preluarea de către stat a cheltuielilor de disponibilizare a salariaţilor trebuie anunţată tuturor potenţialilor ofertanţi, prin Dosarul de prezentare, iar AVAS trebuie să obţină, în urma unei notificări, avizul favorabil al CE.

Prima lansare la privatizare a societăţii a avut loc în 14 septembrie 2006, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), prin Oficiul pentru Participaţiile Statului şi Privatizare în Industrie, (OPSPI, care a fost comasat de la 1 ianuarie 2007 cu AVAS), însă nu a putut fi încheiată, cu investitorul Aero Vodochody, din Cehia. AVAS a relansat apoi la privatizare Avioane Craiova în februarie 2008.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed