x


  • EUR
    4.8730
    USD
    4.1185
string(5) "banci"

BNR dă încă o mână de ajutor băncilor și celor care au nevoie de bani

Conducerea Băncii Centrale a luat câteva decizii ce au impact major în sistemul bancar.

Autor: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 27.03.2020, 13:12

În vederea concentrării resurselor către finanțarea populației și a firmelor, a reducerii impactului asupra situațiilor financiare sau asupra activității operaționale a instituțiilor de credit, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în ședință de urgență, a analizat o serie de măsuri relevante din perspectiva rezoluției bancare, în contextul efectelor economice ale pandemiei cu COVID 19 și al altor hotărâri privind funcționarea sistemului bancar.

Ca urmare a acestor considerente, Consiliul de administrație al BNR a hotărât:

  1. Amânarea cu 3 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, a termenului de colectare a contribuțiilor anuale la fondul de rezoluție bancară pentru anul 2020.
  2. Amânarea termenelor de raportare a unor informații aferente planificării rezoluției, în linie cu abordarea comunicată de Autoritatea Bancară Europeană.
  3. Corelarea termenelor și condițiilor privind cerințele de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) cu deciziile Comitetului de Supraveghere din 20 martie 2020.

Banca Națională a României va transmite instituțiilor de credit scrisori de informare referitoare la hotărârile adoptate și la modalitatea de aplicare a reglementărilor în vigoare, potrivit celor de mai sus.

 

 

Directiva BRR solicită ca fiecare stat membru să înființeze unul sau mai multe mecanisme naționale de finanțare a acțiunilor de rezoluție, ale căror resurse trebuie să fie asigurate de sectorul financiar, pentru a se evita recurgerea la resursele din bugetele naționale. În aplicarea acestei cerințe, în baza prevederilor Legii nr. 312/2015, în România a fost constituit fondul de rezoluție bancară, ale cărui resurse sunt administrate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

 

Resursele inițiale ale fondului de rezoluție bancară s-au constituit prin preluarea resurselor fondului de restructurare bancară (aflat în administrarea FGDB), ce și-a încetat existența. De asemenea, fondul de rezoluție bancară se alimentează din contribuții anuale ale instituțiilor de credit, al căror nivel este stabilit de Banca Națională a României astfel încât nivelul țintă al resurselor disponibile ale acestuia de 1 % din suma depozitelor acoperite ale tuturor instituțiilor de credit autorizate pe teritoriul României să fie atins până cel târziu la 31 decembrie 2024. În cazul în care resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluție bancară nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea sa, fiecare instituţie de credit plăteşte o contribuţie extraordinară, stabilită de către Banca Națională a României. Nivelul contribuțiilor anuale și extraordinare la fondul de rezoluție bancară se stabilește de Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritate națională de rezoluție, cu respectarea dispozițiilor relevante ale Legii nr. 312/2015 și ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, FGDB este abilitat să contracteze împrumuturi sau alte forme de sprijin de la instituții de credit, instituții financiare sau alte părți terțe în cazul în care resursele fondului de rezoluție bancară sunt insuficiente și contribuțiile extraordinare nu sunt imediat accesibile sau sunt neîndestulătoare.