x


  • EUR
    4.7354
    USD
    4.2876
string(7) "politic"

Cabinetul Dăncilă schimbă un act normativ ca să se împrumute mai mult

Guvernul Dăncilă va elabora un HG prin care va modifica un act normativ adoptat de Guvernul Emil Boc astfel încât să se poată împrumuta mai mult.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 07.05.2019, 19:13

Cabinetul Dăncilă va modifica Hotărârea de Guvern 1264/2010 astfel încât să mărească suma maximă pentru care să se poată împrumuta, prim emiterea de emisiuni de titluri de stat ”Mediul Term Notes”, de la maxim 27 miliarde de euro sau echivalent în orice valută la 31 miliarde de euro sau echivalent în orice valută, în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019– 2020.

De asemenea, în conformitate cu punctul 4.1.c)^1 f) din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să menţină și să consolideze rezerva financiară în valută la un nivel de acoperire a necesarului brut de finanţare care să permită preîntâmpinarea eventualelor şocuri externe sau a fenomenelor de contagiune externă care ar putea genera presiuni asupra costurilor de finanţare şi de refinanţare a datoriei publice din cursul anului.

În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice va continua procesul de finanţare prin emisiuni de obligaţiuni de stat pe pieţele internaţionale de capital, în conformitate cu obiectivele asumate prin strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, prin pregătirea etapelor legale necesare pentru valorificarea optimă a ferestrelor de oportunitate care permit execuţia cu eficienţă şi eficacitate a tranzacţiilor, asigurând în acelaşi timp o prezenţă constantă a României pe aceste pieţe, se arată în Nota de Fundamentare a HG pe care Cabinetul Dăncilă o pregătește.

 

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, “Medium Term Notes” (Programul MTN) reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de emitent și un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe în baza unei documentaţii contractuale standard. Acesta asigură lansarea emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital în baza
procedurilor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, oferind emitentului avantajul accesării pieţelor de capital într-un timp mai scurt decât cel necesar parcurgerii etapelor pentru
efectuarea fiecărei tranzacţii individuale, precum şi flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

Sintagma de “Program-cadru de emisiuni de titluri de stat” reprezintă practic “infrastructura contractuală” în baza căreia se pot efectua emisiuni de obligațiuni pe piețele externe, fiind încetățenit ca utilizare pe piețele internaționale de capital, fără a fi asociat în mod direct cu maturitatea instrumentelor emise sau cu durata pe care se poate desfășura un astfel de program. De asemenea, contractele care formează această infrastructură (dealer agreement, agency agreement etc) sunt guvernate de legea engleză și respectiv legea SUA și fiind revizuite de cate ori este necesar, cu ocazia actualizării anuale a programului MTN.

Prin utilizarea unei documentații juridice standard, în baza căreia se pot efectua emisiuni de obligațiuni pe piețele externe, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte continuarea unor politici de finanţare predictibile, transparente și flexibile care să favorizeze reducerea costurilor pe termen mediu şi lung şi asigurarea unei prezenţe constante a României pe aceste pieţe.

În forma sa actuală, Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea Programului – cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN), cu modificările ulterioare, reglementează posibilitatea de a emite obligaţiuni pe pieţele externe, în sumă maximă, în orice moment, de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută. Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în euro și dolari) în cadrul Programului MTN este în prezent de cca. 26,98 miliarde de euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil în data de 01 aprilie 2019), după cum urmează: 2012 – 2,01 miliarde de dolar și 1,5 miliard de euro, 2013 – 1,5 miliarde de dolari și 2 miliarde de euro, în 2014 – 2 miliarde de dolari și 2,75
miliarde de euro, în 2015 – 2 miliarde de euro, în 2016 – 3,25 miliarde de euro, în 2017 – 2,75 miliarde de euro, în 2018- 1,2 miliarde de dolari și 3,75 miliarde de euro şi în 2019 – 3,00 miliarde de euro. La momentul prezent, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului este de aprox. 0,022 miliarde de euro.

În contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru perioada 2019 – 2020, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 8,25 miliarde de euro (echivalent) din care 3,00 miliarde de euro au fost emise în data de 03 aprilie 2019.

În consecință, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2019-2020 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,022 miliarde de euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde de euro, se spune în nota de fundamentare. În perioada 2019-2020 vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 3,5 mld. EUR (1,5 miliarde de euro în noiembrie 2019 şi 2,0 miliarde de euro în septembrie 2020). Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că aceste scadenţe sunt la finalul fiecărui an, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru.

De asemenea, practica în domeniu relevă faptul că emitenții suverani utilizează programe MTN, fără a limita valabilitatea acestora pe o anumita perioada de timp, un program fiind lansat cu o valoare inițială și care poate crește pe parcurs în funcție de perioada finanțată, de schimbările necesităților de finanțare și de alte elemente relevante pentru emitent (strategia de finanțare, evoluția deficitului bugetar etc). Astfel, în cazul Poloniei valoarea Programului MTN a crescut gradual începând cu anul 2007, de la 25 miliarde de euro, la un nivel de 60 miliarde de euro în anul 2019.