Care este, de fapt, diferența între o întreprindere și o microintreprindere

Aveți o întreprindere sau o microîntreprindere sau vreți să activați în acest domeniu? Trebuie să știți întâi care sunt regulile, dar și care este , de fapt, diferența între o întreprindere și o microintreprindere.

Diferența dintre o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) și o macroîntreprindere o face numărul angajaților, dar și cifra de afaceri. Mai exact, aceste categorii diferite, stabilite pe baza numărului de angajați al unei companii și pe baza cifrei de afaceri sau a bilanțului acesteia, determină eligibilitatea pentru programele financiare și de sprijin de la nivelul Uniunii Europene (UE) și de la nivel național.

Care este, de fapt, diferența între o întreprindere și o microintreprindere

Definițiile au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, iar potrivit acestora, o microîntreprindere are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane EUR.

O întreprindere mică are mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10 milioane EUR, iar o întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală sub 50 milioane EUR sau un bilanț sub 43 milioane EUR.

În același timp, în cazul IMM-urilor, acestea pot beneficia de programe naționale și europene de sprijinire a afacerilor, precum cele pentru finanțarea cercetării, a competitivității și a inovării, care altfel nu ar fi permise în temeiul normelor UE privind ajutorul de stat; cerințe mai puține sau costuri reduse pentru conformarea la legislația UE.

O microîntreprindere este pe de altă parte o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților, prevăzute la art. 48 alin. (6);

b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed