CE lansează infringement împotriva României pentru un acord cu Rusia privind serviciile aeriene

Acordurile bilaterale în domeniul serviciilor aeriene între un stat membru UE şi o ţară care nu face parte din UE trebuie să includă o clauză prin care se recunoaşte că termenii acordului se aplică egal tuturor liniilor aeriene din UE, şi nu numai liniilor aeriene din respectivul stat membru.

 

Această prevedere este o parte esenţială a Pieţei Unice Europene din domeniul Aviaţiei, care a fost creată la începutul anilor ’90, garantând liniilor aeriene că pot opera în acelaşi condiţii oriunde în UE.

 

Obligativitatea de a avea o „clauză de desemnare a UE” a fost confirmată în decizii ale Curţii de Justiţie din 2002, care a stabilit că prevederile din acordurile privind serviciile aeriene care conferă avantaje numai companiilor aeriene ale statului membru în cauză contravin normelor UE privind libertatea de stabilire (prevăzute în prezent la articolul 49 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene).

 

Majoritatea acordurilor cu ţările care nu sunt membre UE au fost adaptate de atunci pentru a ţine cont de decizia Curţii.

 

Rusia este una dintre puţinele ţări din lume care nu recunoaşte că toţi transportatorii din UE trebuie trataţi în mod egal şi că termenii oricărui acord bilateral trebuie să includă „clauza de desemnare a UE”, care trebuie aplicată tuturor, arată un comunicat al Comisiei Europene. Refuzul Rusiei creează probleme grave în practică, periclitând drepturile de trafic, de pildă, pentru liniile aeriene preluate de un transportator dintr-un alt stat membru UE.

 

Comisia Europeană a trimis deocamdată României o scrisoare de notificare, prim pas al procedurii de infringement. România are două luni la dispoziţie pentru a răspunde acesteia. Dacă răspunsul trimis Comisiei va fi nesatisfăcător, Comisia va declanşa etapa a doua a infringementului, cerând României, printr-un „aviz motivat”, să-şi amendeze acordul bilateral cu Rusia în domeniul serviciului aerian.

 

În octombrie 2010 Comisia a trimis deja scrisori de notificare oficială în aceeaşi problemă către Austria, Finlanda, Franţa şi Germania, in ianuarie 2011 către Belgia, Danemarca, Italia, Luxemburg, Olanda, Suedia şi Regatul Unit, în februarie 2011 către Cipru, Irlanda, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Spainia, în martie 2011 către Estonia, Grecia, Ungaria, Lituania, Malta şi Slovenia, iar luna trecută către Cehia şi Bulgaria.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed