x


  • EUR
    4.7216
    USD
    4.2706
string(8) "companii"

Ce profit scoate SRI cu firma sa

Guvernul aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a Rasirom, regia autonomă aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 23.05.2019, 11:08

Regia Autonomă Rasirom, deținută de Serviciul Român de Informații, va obține în acest an un profit brut de 2,4 milioane de lei, conform unui proiect de HG care aprobă bugetul de cheltuieli și investiții. Veniturile totale vor fi de 79,2 milioane de lei iar cheltuielile de 76,8 milioane de lei. Salariul mediu este în jur de 8.000 de lei.  Rasirom R.A. are ca obiect principal de activitate proiectarea, producţia şi instalarea sistemelor de supraveghere, pază şi alarmare, de protecţie fizică şi electronică a obiectivelor aparținând instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi altor beneficiari, a reţelelor de comunicaţii voce-date şi a sistemelor de dispecerizare şi monitorizare a informaţiilor, realizarea de produse software, prelucrarea informatizată a datelor, lucrări de construcţii-montaj şi instalaţii, expertizare şi consultanţă.

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom” pentru anul 2019 a fost elaborat în condiţiile respectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de buget este realizat în baza actualei structuri patrimoniale şi de personal a Regiei.

 

Pentru dimensionarea indicatorilor de venituri şi cheltuieli ai anului 2019 s-a analizat potenţialul productiv şi comercial necesar obţinerii unui rezultat brut pozitiv. La nivelul anului 2019, veniturile totale vor fi realizate la sediul central din domeniile principale de activitate. Volumul cheltuielilor propus în proiectul de buget a fost determinat ţinând cont de obiectivul de menţinere a performanţei tehnice şi economice necesare continuării şi dezvoltării activităţii Regiei.

 

La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fundamentarea fondului de salarii s-au avut în vedere considerente privind nivelul de asigurare al resurselor umane în raport cu activitatea regiei.

 

La fundamentarea cheltuielilor sunt respectate limitele impuse de legislaţia în vigoare privind: Contribuţiile către bugetul consolidat al statului, precum și modalitatea de calcul, reținere, vărsământ și raportare prevăzute prin OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Calculul cheltuielilor cu tichetele de masă (L.142/1998, cu modificările și completările ulterioare); Legea nr.47/2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; Calculul impozitelor şi taxelor aferente activităţii conform Codului fiscal
în vigoare (TVA, impozit pe profit etc.); Limitele impuse în ceea ce priveşte deductibilitatea pentru cheltuielile de protocol şi sponsorizare (Legea nr.227/2015 cu modificările și
completările ulterioare); Repartizarea profitului conform Legii nr.769/2001 pentru aprobarea
OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare.