CE: România poate să acorde gratuit certificate de emisii de gaze poluante, în loc să le vândă

0
CE: România poate să acorde gratuit certificate de emisii de gaze poluante, în loc să le vândă

“Începând cu cea de-a treia etapă a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (2013-2020), sectorul producţiei de energie electrică va trebui, de regulă, să îşi cumpere toate certificatele. Totuşi, până în 2019, zece state membre pot alege să aloce în mod gratuit un număr limitat de certificate unor centrale electrice, în loc să le vândă. Decizia adoptată astăzi (marţi, n.r.) de Comisie stabileşte regulile pe care statele membre trebuie să le respecte dacă aleg să acorde în mod gratuit certificate de emisii şi este însoţită de o comunicare care cuprinde indicaţii suplimentare privind modul în care vor fi evaluate cererile primite în acest sens”, se arată într-un comunicat emis marţi de CE.

 

Cele zece ţări sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia şi România.

 

Decizia stabileşte regulile privind alocarea în mod gratuit de certificate de emisii centralelor electrice eligibile. Ea a fost aprobată în mod unanim de statele membre la reuniunea din noiembrie 2010 a Comitetului UE privind schimbările climatice, în cadrul căruia sunt reprezentate toate statele membre, şi a fost adoptată oficial marţi de Comisie.

 

Comunicarea prezintă elementele pe care Comisia trebuie să le evalueze atunci când primeşte o cerere de alocare gratuită de certificate de emisii în sectorul producţiei de energie. De asemenea, oferă clarificări cu privire la diferite elemente ale dispoziţiilor legale.

 

Oricare dintre cele zece state membre care doresc să aloce în mod gratuit certificate de emisii unor centrale electrice trebuie să trimită Comisiei o cerere până cel târziu la data de 30 septembrie 2011.

 

Comisia trebuie să evalueze în termen de şase luni orice cerere primită şi poate respinge cererea sau o parte din aceasta. Dat fiind că o astfel de cerere reprezintă o abatere de la regula generală conform căreia, începând cu 2013, sectorul producţiei de energie trebuie să îşi cumpere toate certificatele de emisie, fie la licitaţie, fie pe piaţa secundară, Comisia trebuie să se asigure că aceste derogări nu subminează obiectivele generale ale Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi nu sunt incompatibile cu regulile UE privind ajutoarele de stat sau cu regulile privind piaţa internă.

 

În conformitate cu prevederile Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică vor fi deduse din numărul total de certificate pe care statul membru în cauză le primeşte pentru a fi scoase la licitaţie. Astfel, alocarea cu titlu gratuit va reduce veniturile naționale provenite din licitaţii, dar nu va afecta numărul total de certificate emise şi nici alocările sau veniturile din licitaţii în alte state membre.

 

Decizia şi comunicarea fac parte din procesul de implementare a Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, adoptată în 2009 în cadrul unui pachet legislativ privind clima şi energia.