AcasăEconomieCFR a lansat o licitaţie de 4,58 miliarde lei pentru loturile 3...

CFR a lansat o licitaţie de 4,58 miliarde lei pentru loturile 3 şi 4 din programul de electrificare şi reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

De asemenea, CFR a anunţat miercuri că a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secţiunile Cluj – Aghireş (lotul 1) şi Aghireş – Poieni (lotul 2), aferente obiectivului privind electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, valoarea financiară totală estimată a contractelor fiind de 2,97 miliarde lei fără TVA.  Pentru primele două secţiuni,  Cluj Napoca – Aghireş (lotul 1) şi Aghireş – Poieni (lotul 2), a căror valoarea financiară totală estimată este de 2.978.055.955,73 lei, lei fără TVA, deschiderea ofertelor are loc pe data de 14.02.2022.   

”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secţiunile Poieni – Aleşd (lotul 3) şi Aleşd – Frontieră (lotul 4), aferente obiectivului “Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihorˮ, pentru creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă. Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 4.587.535.132,73 lei fără TVA, din care 2.168.599.348,22 lei fără TVA, pentru lotul 3 Poieni – Aleşd, respectiv 2.418.935.784,51 lei fără TVA, pentru lotul 4 Aleşd – Frontieră, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar”, anunţă CFR. 

Obiectivul general al celor 2 contracte de prestări servicii este electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră (166,2 km) pentru creşterea numărului de pasageri şi a volumului de mărfuri transportate, precum şi îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:  

– creşterea vitezei de circulaţie la valori cuprinse între 120 km/h şi 160 km/h pe întregul tronson; 

– modernizarea staţiilor (inclusiv haltele de mişcare)  

– modernizarea clădirilor staţiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; 

– modernizare poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor; 

– facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi;  

– montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot;  

– construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);  

– modernizarea instalaţiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului; 

– maximizarea capacităţii de tranzit;  

– asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din staţii si haltele de miscare 

– instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii, şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); 

– modernizarea echipamentului de telecomunicaţii. 

Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe cele două loturi, Poieni – Aleşd (lotul 3) şi Aleşd – Frontieră (lotul 4), se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar. 

Durata de implementare este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuţia lucrărilor, iar perioada de garanţie a obiectivului este de minimum 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 21.02.2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00. 

Anunţul de participare la procedurile licitaţiilor deschise şi documentaţiiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).

Ultimele Articole