AcasăEconomieCFR: Au fost depuse 4 oferte pentru consultanţă şi supervizare pentru lucrări...

CFR: Au fost depuse 4 oferte pentru consultanţă şi supervizare pentru lucrări în staţiile Feteşti şi Ciulniţa, contract de 5 milioane lei fără TVA

“Compania Naţională de Căi Ferate CFR informează că 4 firme de specialiate au depus oferte la procedura de licitaţie deschisă pentru Servicii de consultanţă şi supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii: Lucrări în staţiile CF Feteşti şi Ciulniţa”, anunţă compania.

Valoarea estimată a contractului este de 4.992.516,79 lei fără TVA , iar sursa de finanţare va fi asigurată din fonduri de coeziune şi de la bugetul de stat.

Firmele participante la procedura de achiziţie, care a avut termen limită de depunere a ofertelor, 8 februarie 2022, sunt următoarele:

1. SC CONSIS PROIECT

2. TPF INGINERIE SRL

3. TPF GETINSA EUROESTUDIOS SRL

4. TECNIC CONSULTING Engineering Romania SRL

În cadrul serviciului de consultanţă şi supervizare se va urmări modul de elaborare a proiectului tehnic, care trebuie să respecte regulamentele legale în vigoare şi prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, arată CFR. 

De asemenea, în domeniul managementului execuţiei pentru verificarea derulării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente obiectivului „Lucrări în staţiile CF Feteşti şi Ciulniţa, de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa”, contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanţă şi supervizare.

Ultimele Articole