Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt deductibile 20%

Profitul impozabil poate scădea prin deducerea, în proporţie de 20%, a cheltuielilor efectuate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, arată un ordin semnat de ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, publicat deja în Monitorul Oficial.

Actul spune că deducerea se acordă pentru “activităţile de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, în folos propriu, în scopul creşterii veniturilor”.

Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii sunt:

– cheltuielile cu salariile personalului care desfăşoară în mod direct activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile de amortizare a imobilizărilor necorporale, achiziţionate de contribuabili, folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.

Potrivit actului, în categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru:

chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare
utilităţile: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare
– cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării.

În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru:

– servicii administrative şi de contabilitate
– servicii poştale şi telefonice
– servicii pentru întreţinerea echipamentelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică
chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului
– utilităţi: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale
– alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

Deducerea se calculează trimestrial sau anual, după caz.

Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare se evidenţiază în Formularul 101 – „Declaraţie privind impozitul pe profit”, la rândul 18 „Alte sume deductibile”.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed