Cine poate să primească ajutor social în 2023

Cine poate să primească ajutor social în 2023. Multe persoane trăiesc doar din ajutorul social. Și totuși cine poate să îl primească și care sunt condițiile?

Ministerul Muncii spune că familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.

Cine poate să primească ajutor social în 2023

De asemenea, ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

”În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere”, arată sursa citată.

Cine poate să primească ajutor social în 2023

De asemena, printre altele, Ministerul Muncii menționează și că pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege.

În ceea ce privește cuantumul ajutorului social, acesta este stabilit ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri