Comisia Europeană aprobă o schemă românească în valoare de 75 milioane euro pentru a compensa pagubele aduse de secetă producătorilor agricoli de grâu, secară, triticală, orz, ovăz şi rapiţă

”Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească de compensare a producătorilor agricoli pentru daunele suferite ca urmare a secetei severe din 2021 şi 2022. Măsura, cu un buget de aproximativ 75 milioane euro (aproximativ 365,6 milioane lei), este deschisă producătorilor agricoli de grâu, secară, triticală, orz, ovăz şi rapiţă direct afectaţi de seceta severă”, anunţă CE.

Pentru a putea beneficia de ajutor, producătorii agricoli trebuie să îşi fi pierdut peste 30% din culturi ca urmare a secetei. În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenţii directe proporţionale cu daunele suferite, pe baza rapoartelor privind daunele aduse culturilor. În cazul unei pierderi totale a culturilor lor, beneficiarii au dreptul la un ajutor în valoare de aproximativ 305 euro/ha (1.500 lei/ha), care să nu depăşească 40% din costurile eligibile.

Schema de ajutoare se va încheia la 31 decembrie 2022. 

Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care le permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice în anumite condiţii, precum şi în temeiul Orientărilor din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale .

Comisia a constatat că schema este necesară şi adecvată pentru a compensa producătorii agricoli români pentru pierderile suferite ca urmare a acestui fenomen meteorologic extrem.

În plus, Comisia a concluzionat că schema este proporţională, întrucât se limitează la minimul necesar, şi că nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenţei şi a schimburilor comerciale în UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Versiunea neconfidenţială a deciziei (cu numărul de caz SA.104579) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurenţa, de îndată ce vor fi fost soluţionate eventualele probleme legate de confidenţialitate.

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri