Comisia Europeană prezintă ”Data Act”, care reglementează transferul de date industriale produse de către om şi Internetul Obiectelor

0

Astfel, arsenalul legislativ european care încadrează împărtăşirea datelor de pe Bătrânul Continent se îmbogăţeşte, după RGPD şi Governance Data Act, cu un nou text.

Acest document anticipează o producţie exponenţială de date industriale în anii viitori, atât de către oameni, cât şi de către obectele conectate.

În prezent există o situaţie vagă – cui aparţin datele produse în timpul folosirii unei maşini? Numai producătorului acesteia sau utilizatorului care le generează? În ce măsură poate avea acces la ele un terţ?

Răspunzând acestor întrebări, scopul  Data Act este să se asigure că valoarea acestor date industriale create în Europa este repartizată în mod drept între producătorii de produse conectate, utilizatorii acestora şi servicii terţe.

Făcând acest lucru, UE speră să favorizeze inovaţia şi să evite ca, de exemplu, numai producătorul unui vehicul să aibă el singur puterea de a oferi servicii de reparaţii, întrucât numai el deţine faimoasele date necesare.

OBLIGAŢII NOI

Textul introduce efectiv o nouă obligaţie a producătorilor (”data holders”), şi anume de a face accesibile – în mod gratuit – utilizatorilor datele nepersonale pe care le generează.

Acest utilizator poate să aleagă să transfere aceste date unei întreprinderi terţe, caz în care Data Act stabileşte condiţiile.

În cazul unei întreprinderi mici sau mijlocii (IMM), preţul de plătit în vederea accesării datelor produse nu va putea depăşi costul transferului acestora.

În cazul întreprinderilor mai mari, preţul este stabilit de piaţa liberă, însă producătorul nu va putea să impună condiţii ”nerezonabile” pentru a se sustrage de la această obligaţie.

În schimb, acest terţ nu va putea să fie una dintre marile platforme.

”Vrem să le dăm consumatorilor şi întreprinderilor încă un pic de control asupra a ceea ce se poate face cu datele lor, clarificând cine poate accesa datele şi în ce condiţii”, subliniază comisarul Margrethe Vestager.

Data Act prevede, de asemenea, condiţiile în care este necesar ca anumite date să fie făcute accesibile ”în numele bunului public”.

În caz de urgenţă – aşa cum a arătat recenta criza santară covid-19 – sau atuncicând existenţa acestor date ar putea uşura gestionarea administrativă a unui stat, de exemplu, industriaşii sunt obligaţi să-şi împărtăşească datele cu guvernele.

STANDARDE DE INTEROPERABILITATE

Altă parte a Data Act priveşte furnizorii de cloud.

În vederea unei îmbunătăţiri a încrederii, ei vor fi obligaţi să ia măsuri cu scopul de a proteja mai bine datele produse în UE împotriva unor legi extrateritoriale de tipul ”Cloud Act” din Statele Unite.

Ar putea să fie implementate anumite proceduri în cazul unei cereri a autorităţilor guvernamentale sau să se aplice măsuri tehnice de tipul cifrării.

UE vrea de asemenea să profite de acest text pentru a lărgi şi mai mult interoperabilitatea între furnizorii de servicii cloud.

Aşa cum a făcut în cazul operatorilor de telecomunicaţii mobile şi portabilităţii numerelor, UE vrea ca întreprinderilor să le fie mai uşor să schimbe furnizorul de cloud, fără să-şi piardă datele sau aplicaţiile pe care le dezvoltă.

Data Act defineşte, aşadar standarde ale interoperabilităţii, care este necesar să fie aplicate.

Textul urmează să stabilească, de asemenea, standarde ale unor ”smart contract” – contacte înscrise în codul informatic, care se pot executa fără intervenţia unui terţ.

PIAŢA EUROPEANĂ A DATELOR

Data Act face parte dintr-o strategie mai largă privind crearea unei pieţe unice a datelor, catalogată adesea drept ”noul aur digital”.

”Această zi marchează o etapă importantă în deblocarea unei mulţimi de date industriale în Europa, în beneficiul întreprinderilor, consumatorilor, serviciilor publice şi societăţii în ansamblul său”, subliniază comisarul european însărcinat cu Piaţa Internă Thierry Breton.

”Până acum, numai o mică parte a datelor industriale este folosită, însă potenţialul creşterii şi inovaţiei este enorm. Data Act va permite să se garanteze că datele industriale sunt împărtăşite, stocate şi prelucrate cu deplina respectare a reglementărilor europene”.