Comisia Europeană solicită României, Ungariei, Portugaliei şi Sloveniei să respecte normele UE privind achiziţiile publice şi concesiunile

Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achiziţiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achiziţiile publice în sectorul utilităţilor publice (Directiva 2014/25/UE) şi Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE), precizează comunicatul de presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Aceste norme ale UE asigură tratamentul egal al operatorilor economici interesaţi să participe la procedurile de achiziţii publice, precum şi respectarea obligaţiei de transparenţă.

În procedurile care vizează aceste ţări, Comisia Europeană are în vedere diverse aspecte.

„Au fost identificate mai multe cazuri în care legislaţia naţională permite utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă. Alte probleme identificate se referă la anumite norme naţionale care permit modificarea contractelor legate de obligaţii şi servicii publice, impun limite pentru subcontractare sau introduc o discriminare directă în favoarea anumitor produse originare din regiunea în care este stabilită autoritatea contractantă. Ungaria, Portugalia, România şi Slovenia au la dispoziţie două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acestor state membre avize motivate”, mai indică sursa citată.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE.

Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed