x


  • EUR
    4.7556
    USD
    4.2732
string(8) "companii"

Compania care pierde 4 milioane de lei pe zi

Complexul Energetic Oltenia ar fi pierdut în primele cinci luni ale anului 600 milioane de lei, după ce anul trecut a raportat un minus de 1,13 miliarde de lei.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 11.07.2019, 13:00

Complexul Energetic Oltenia, companie care acoperă un sfert din curentul țării, a raportat anul trecut o pierdere de 1,13 miliarde de lei iar în primele cinci luni ale acestui an minusul este undeva în jurul valorii de 600 milioane de lei. Asta, înseamnă o pierdere de aproape 4 milioane de lei pe zi. Există riscul ca la finalul anului să avem un rezultat și mai prost ca anul trecut. Cauzele principale ale acumulării acestor pierderi sunt diferențele de curs valutar aferente creditelor de investiții pentru îndeplinirea cerințelor de mediu impuse de UE și mai ales din cauza exploziei prețurilor certficatelor de dioxid de carbon. “Suma plătită de CE Oltenia pentru certificatele aferente energiei produse în anul 2018 reprezintă peste 45% din cifra de afaceri a companiei”, susțin reprezentanții companiei. Conform acestora, 2018 a fost anul record pentru piața certificatelor de carbon, EU ETS, conform informațiilor despre modificările prețurilor pe piețele globale de carbon, actualizate de către Argus Emissions Markets, valoarea triplându-se în cursul anului, ajungând la cel mai mare preț de închidere, din august 2008 până în prezent. “Raportat la evoluția prețului certificatelor de CO2, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost rectificat în baza datelor existente la momentul respectiv. Este important de precizat că, din punct de vedere operațional, fără aceste cheltuieli cu CO2, CE Oltenia a încheiat anul 2018 cu rezultat din exploatare pozitiv (în valoare de 225 milioane lei), ceea ce indică stabilitatea în modul operațional de funcționare al acestui operator economic”, mai spun reprezentanții companiei.

 

CE Oltenia este deținută de Ministerul Energiei. Compania operează cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, Turceni, Rovinari și Craiova, și are concesionate minele de lignit din bazinul carbonifer al Olteniei. În prezent, societatea are 13.000 de angajați însă situația acestora nu este deloc roz. Într-un document elaborat de auditorul independent BDO Audit SRL se spune că la CEO continuarea activității este pusă sub semnul întrebării. “Atragem atenția asupra Notei 34 “Continuarea activității” la situațiile financiare, care menționează faptul că, în principal din cauza creșterii imprevizibile a prețului certificatelor privind emisia de gaze cu efect de seră, Societatea înregistrează la 31 decembrie 2018 o pierdere de 1.133,5 milioane lei și prezintă active curente nete negative în sumă de 1.498,1 milioane lei. De asemenea, indicatorii financiari asumați prin contracte de credit bancar nu sunt îndepliniți. Aceste aspecte conduc la un risc ridicat privind posibilitățile Societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Aceste condiții, împreună cu datele prezentate în Notă, indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea”, se spune în raport.

 

Conform declarațiilor mai sus menționate, șefii de la CEO pun pierderile pe seama costurilor cu certificatele de emisie. Dar iată ce spune raportul auditorului independent: ”Poziția financiară și rezultatul operațional ale Societății sunt parțial dependente de deciziile Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei cu privire la tarifele de transport și distribuție pentru energia electrică, tarife pentru serviciile de sistem, cota de certificate verzi și tarife pentru energia termică, de modificări ale tarifelor și/sau decizii ale Statului Român, nefiind influențate exclusiv de către deciziile conducerii Societății; aceste aspecte pot diminua influența conducerii asupra rezultatului operațional al Societății, precum și asupra recuperabilității valorii nete contabile a imobilizărilor corporale utilizate în producția de energie electrică și termică. Totodtă, sectorul energetic suferă restructurări permanente, care ar putea avea impact semnificativ asupra Societății”. De asemenea, raportul susține că în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.

 

Dar iată cum s-a comportat conducerea atunci când a avut controlul: Potrivit Hotnews, managementul companiei ar fi refuzat achiziționarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon atunci când ele erau ieftine. În 2017, prețul acestor certificate a variat între 4 și 7 euro. Conducerea nu a cumpărat și a așteptat până ce acestea au ajuns la o medie de 12,5 euro.