x


  • EUR
    4.8737
    USD
    4.1622
string(8) "economie"

Companiile Intrarom şi CIS Gaz cer Consiliul Concurenţei eliminarea din „lista neagră” a firmelor implicate în investigaţii legate de licitaţii şi aşteaptă clarificări

Autor: Money.ro | Sursa: news.ro | Publicat: 02.09.2020, 18:38

se găsesc şi companiile Safety Securty SRL şi Spartan Pază şi Protecţie SRL, două firme care au ca administrator şi asociat unic pe Maria Oprescu, soacra omului de afaceri Remus Rădoi, zis “Codiţă”.

De asemenea, în “blacklist” mai sunt şi Armax, Condmag şi Vesta Investment.

” În urma articolelor de presă publicate în data de 28 august 2020 conform cărora compania Intrarom a fost inclusă în ‘lista neagră’ a operatorilor economici care au fost implicaţi în investigaţii legate de licitaţii, elaborată de către Consiliul Concurenţei şi ANAP, Intrarom comunică faptul că deja s-a adresat ambelor entităţi solicitând eliminarea companiei din această listă şi aşteaptă în prezent clarificări, precum şi motivarea Deciziei Comune a Consiliului Concurenţei şi ANAP cu privire la subiect. Mai mult, compania doreşte să sublinieze următoarele: Intrarom este asociată în mod eronat cu ideea vinovăţiei dovedite definitiv, fără a avea niciun temei legal, neexistând nicio hotărâre judecătorească finală în acest sens. În listă nu este făcută nicio precizare cu privire la faptul că unele dintre societăţi au contestat deciziile Consiliul Concurenţei şi că încă mai sunt proceduri judiciare în derulare care ar putea confirma sau infirma vinovăţia acestora”, arată Intrarom .

Reprezentanţii companiei spun că lista actualizată nu ar trebui să conţină informaţii despre operatorii economici faţă de care nu se mai pot aplica restricţii pe diverse motive, inclusiv trecerea unui timp suficient de mare de la momentul pretinsei fapte, conform legii.

“Intrarom nu a avut nicio interdictie de a participa în procedurile de achiziţie publică, şi mai mult decât atât, legea prevede în mod expres că nu se pot impune niciun fel de restricţii companiei în acest caz. ‘Lista neagră’ nu evidenţiază eventuale alte circumstanţe atenuante reţinute în favoarea societăţilor incluse pe listă, în afară de implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurenţă”, adaugă ei.

Intrarom menţionează că promovează respectarea prevederilor legale, inclusiv a celor de concurenţă între angajaţii şi partenerii săi, ca expresie a angajamentului său de a asigura conformitatea cu legislaţia aplicabilă.

“În acest sens, la nivelul companiei a fost adoptată o politică de conformitate cu legislaţia din domeniul concurenţei, implementată şi asumată de toţi angajaţii companiei, prin dezvoltarea continuă a bazei sale de producţie de sisteme de telecomunicaţii şi a unui centru local de expertiză, Intrarom este pe deplin angajată să se dezvolte şi să îşi extindă afacerile în România folosind resursele umane locale, respectând legislaţia română, precum şi valorile asumate din perspectiva integrităţii şi a concurenţei loiale”, mai arată compania.

Din punctul de vedere al companiei Intrarom, lista neagră publicată de autorităţi este nelegală şi neavenită, aceasta aducând semnificative prejudicii atât societăţii, cât şi concurenţei pe piaţă”.

Intrarom a făcut obiectul unei investigaţii a Consiliului Concurenţei privind o potenţială faptă anticoncurenţială într-o procedură de achiziţie care ar fi avut loc în luna septembrie 2008, “investigaţie ce s-a finalizat în iulie 2017 printr-o decizie a Consiliului Concurenţei prin care Intrarom a fost amendată fără impunerea niciunei măsuri de interdicţie de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică. Societatea a contestat decizia şi în prezent nu există nicio hotărâre definitivă de instanţă care să confirme poziţia Consiliului Concurenţei”.

Compania mai arată că includerea sa într-o astfel de listă “asociază în mod direct Intrarom cu ideea vinovăţiei dovedite definitiv, fără a avea niciun temei legal, neexistând nicio hotărâre judecătorească finală în acest sens. Facem precizarea că în listă nu este făcută nicio precizare că unele dintre societăţi au contestat deciziile Consiliul Concurenţei şi că încă mai sunt proceduri judiciare în derulare care ar putea confirma sau infirma vinovăţia acestora”.

Intrarom are 250 de angajaţi şi acoperă următoarele linii de business: soluţii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicaţii, soluţii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicaţii personalizate si solutii pentru utilităţi şi bănci, precum si producţia de echipemante de telecomunicaţii.

La rândul său, CIS Gaz a fost sancţionată de către Consiliul Concurenţei în baza deciziei nr. 75/19 decembrie 2018, autoritatea reţinând în sarcina CIS Gaz o presupusă încălcare a regulilor de concurenţă în legătură cudouă proceduri de achiziţie publică derulate în anul 2011.

“Decizia autorităţii de concurenţă a fost contestată în termenul legal de către CIS Gaz, iar litigiul privind anularea actului administrativ emis de către Consiliul Concurenţei se află, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată competente, în faţa Curţii de Apel Bucureşti. În acest moment, nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să justifice includerea CIS Gaz în această listă. Considerăm că includerea companiei în ‘lista neagră’ este de natură a produce prejudicii de ordin comercial, reputaţional şi de imagine majore, deoarece ar putea induce, la nivelul opiniei publice, ideea unei vinovăţii care nu este susţinută de probe şi care nu a fost reţinută de către o instanţă de judecată chemată să soluţioneze definitiv un litigiu aflat încă în derulare. CIS Gaz va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei şi eliminarea numelui companiei de pe respectiva ‘listă neagră’, considerând că existenţa unei decizii definitive ar trebui să fie o condiţie minimală pentru includerea pe o asemenea listă”, arată CIS Gaz.

Reprezentanţii companiei subliniază faptul că politica CIS Gaz rămâne o politică transparentă cu un comportament corect în piaţă, care susţine lupta împotriva practicilor neconcurenţiale, “practici, care de altfel sunt în deplină concordanţă cu programul de conformare cu regulile de concurenţă reţinut şi de către Consiliul Concurenţei”.

“Însăşi existenţa acestui program de conformare reprezintă o dovadă clară a faptului că CIS GAZ ar trebui să fie eliminată din respectiva listă. Faţă de aceste aspecte relevante, suntem încrezători că opinia comună a Consiliului Concurenţei şi ANAP va fi clarificată de către cele două autorităţi tocmai pentru a răspunde scopului pentru care înţelegem că a fost redactat documentul, respectiv acela de a reprezenta un instrument de ajutor pentru autorităţile contractante cu privire la necesitatea clarificării modalităţilor prin care un operator economic îşi poate demonstra în concret credibilitatea, aşa cum este prevăzut în legislaţia în domeniul achiziţiilor publice”, mai arată compania.

CIS Gaz este o companie românească cu capital 100% privat, cu activitate care se derulează prin patru mari divizii: furnizare gaze naturale, construcţii–montaj conducte, mentenanţă şi integritate conducte şi furnizarea de echipamente şi soluţii pentru industria de gaze naturale şi ţiţei.