Compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă www.anofm.ro asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indemnizaţia de şomaj, care este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă. 

Stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj și acordarea acesteia se realizează de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Datele de contact le găsiți aici: https://bit.ly/3thpzUy   

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj, conform  Legii  nr.76/2002, persoanele trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
 • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Indemnizația de șomaj se calculează în funcție de valoarea Indicatorului Social de Referință în vigoare la data stabilirii acestuia (598 lei, în prezent), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. La aceasta se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de invăţământ și absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap este 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Care sunt obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj?

 • să se prezinte lunar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;
 • să caute activ un loc de muncă;
 • să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă.

Toate informațiile despre indemnizația de șomaj, documentele necesare în vederea stabilirii și acordării acesteia le găsiți pe site-ul ANOFM, la adresa: https://bit.ly/3QD95PO

Pentru a ușura procesul de căutare și identificare a unui loc de muncă, respectiv a medierii persoanelor aflate în șomaj, sau a celor care doresc schimbarea locului de muncă, Platforma PULS, în dezvoltare în acest moment, în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, va facilita:

 • Înregistrarea, crearea și consultarea online a profilurilor de companie (profilul angajatorului) și a profilurilor candidaților (șomeri/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă);
 • Accesarea listei locurilor de muncă vacante direct din profilul șomerului/persoanei interesate; 
 • Căutarea nemijlocită de către angajatori a candidaților care îndeplinesc criteriile de angajare.

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.    

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed