Comunicat al Companiei Romprest Service S.A.

0
70
Comunicat al Companiei Romprest Service S.A.

Am luat la cunostinta din mass-media, in cursul zilei de 22 iulie 2021, de existenta unui document intitulat Proces-verbal de inspectie, emis de catre Directia Generala de Inspectie Economico-Financiara din cadrul Ministerului Finantelor la data de 19/20.07.2021.

Avand in vedere ca ni s-a solicitat in mod repetat o pozitie oficiala a Compania Romprest Service SA fata de acest document, emitem urmatorul Comunicat de presa, menit a repune lucrurile in ordinea lor fireasca, legala, institutionala si procedurala.

Astfel,

1. Acest Proces verbal a fost emis in baza unei actiuni de control efectuata in perioada 23.11.2020 – 28.04.2021 la Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti, la sediul din Bulevardul Banu Manta nr.9, Sector 1, Bucuresti. Obiectivul controlului este foarte clar formulat, respectiv verificarea obligatiei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti de realizare a unei bune gestiuni financiare […]”.

Acest document, emis in urma unui control la o institutie publica, in forma in care a fost intocmit si semnat, nu este opozabil Compania Romprest Service SA.

2. La o lectura, chiar superficiala, a documentului, se remarca formularile Echipei de inspectie referitor la documentele pe baza carora isi intemeiaza constatarile, dintre care redam cu titlu de exemplu“invederand ca actiunea de control a fost efectuata in baza documentelor predate de S1MB […] S1MB a refuzat sa prezinte organului de control […]” (vezi facsimil).

Reiese foarte clar ca, S1MB (Sectorul 1) prin Primar, a declarat, sub sanctiunea declaratiei in fals, ca nu detine o serie de documente ale contractului (e.g. propunerea financiara, dosarul achizitiei publice), documente care: (i) au facut obiectul procedurii de atribuire organizate de insasi autoritatea pe care o reprezinta, in baza careia s-a adjudecat contractul si (ii) au fost depuse de catre Romprest in cadrul actelor administrate in probatiune instantelor de judecata care au fost investite cu solutionarea unor actiuni judiciare avand acelasi obiect cu cel al actiunii de control finalizate prin acest Proces verbal.

Faptul ca Primaria Sector 1 nu detine aceste documente, in cazul in care declaratia Primarului (vezi facsilimil) nu se dovedeste a fi doar o sustragere de la asigurarea documentelor solicitate la control, reprezinta o culpa grava a Autoritatii asa dupa cum se constata si de catre Echipa de control care retine ca “nedetinerea dosarului, cu nerespectarea legii, sau refuzul de a il prezenta, nu poate avea alta motivatie decat aceea de a impiedica verificarea legalitatii si regularitatii operatiunilor de pregatire si derulare a procedurii de atribuire in baza careia a fost incheiat contractul” (vezi facsimil). Autoritatea nu poate invoca, in nicio circumstanta, propria culpa, tar aceste aspecte de nelegalitate nu vizeaza in niciun fel vreo culpa a operatorul serviciului delegat, Compania Romprest Service SA.

3. Pozitia Primariei Sectorului 1 care, desi este cea care a sesizat institutia emitenta a Procesului verbal si a solicitat acest control, a inteles sa nu furnizeze documentele solicitate pe baza carora Echipa de control sa poata formula constatari pertinente si obiective, ridica mari semne de intrebare asupra legitimitatii demersului si scopurilor urmarite, fiind evident ca ne aflam in fata unui inscris pro causa, ca rezultat al unui demers initiat cu rea-credinta si fara respectarea obligatiei de transparenta institutionala care revine unei Autoritatii publice.In cadrul Procesului verbal se emit astfel concluzii in lipsa documentelor esentiale ale contractului, lipsind insusi obiectul unei analize temeinice si producandu-se o viciere de natura substantiala a rezultatului controlului.

4. Nu vom trata punctual, in acest comunicat de presa, constatarile eronate, vadit viciate si nefundamente ale Echipei de control, avand in vedere invocarea constanta in cuprinsul Procesului verbal a faptului ca documentele solicitate nu exista sau ca a fost refuzata prezentarea lor. Mentionam insa ca, sub putere de lucru judecat provizorie, care reflecta adevarul judiciar, s-au pronuntat instantele de judecata care au constatat legitimitatea si legalitatea actiunilor operatorului Romprest cu privire la toate aspectele privind tarifele practicate si la inexistenta oricarui prejudiciu.

Ascunderea in cadrul controlului a acestor realitati juridice incontestabile, consacrate deja pe cale judiciara, este inadmisibila si demonstreaza ca acesta a fost realizat exclusiv sub instructiunile Primarului, in mod dolosiv si cu rea-credinta, fiind emis ulterior momentului la care instantele de judecata s-au pronuntat asupra acelorasi probleme de drept.

Astfel, acest Proces verbal este un inscris vadit viciat substantial si procedural, prin care se demonstreaza dispretul evident fata de actul de justitie manifestat de Primar.

5. Se poate constata, de asemenea, extinderea nelegala a obiectivului controlului dincolo de obiectul cu care este investit organul de inspectie, respectiv modalitatea de gestionare a fondurilor publice si administrarea patrimoniului public. Echipa de control se pronunta pe aspecte care exced competentelor sale si care fac obiectul competentei altor autoritati publice cu rol de reglementare si control si, de asemenea, se substituie in mod nelegal unor instante de judecata.

Cu aceasta ocazie, reafirmam public ca detinem toate documentele contractului care au fost semnate si insusite de catre partile contractante, precum si toata corespondenta institutionala, referitoare atat la verificarea documentelor care au stat la baza incheierii actelor aditionale cat si la executia acestuia, incepand cu data semnarii sale si pana in prezent, si ca le punem la dispozitia autoritatilor judiciare, sau oricaror alte autoritati sau institutii publice cu competente in materie.

Prezentarea acestui Proces verbal in spatiul public aduce grave prejudicii imaginii si activitatii Compania Romprest Service SA, motiv pentru care suntem nevoiti sa formulam plangeri penale tuturor factorilor implicati care nu au pus la dispozitia Echipei de control, in mod voit, documentele solicitate de aceasta, fapt care ar fi condus la formularea unor concluzii reale si corecte de catre Echipa de control, asa cum s-au pronuntat toate instantele de judecata.

Acest Proces verbal de inspectie are ca premise declaratiile false ale Primarului ca nu ar detine documente aflate in posesia institutiei si incercarea disperata a aceluiasi primar de a crea false puncte de sprijin ale propriilor aprecieri/afirmatii nefondate.

Nu putem sa nu ne intrebam de ce nu au fost solicitate relatii si documente si de la Romprest, mai ales in situatia in care se discuta despre lipsa/inexistenta diverselor documente, inscrisuri, etc, esentiale intemeierii concluziilor controlului.

In acest sens, aratam ca suntem gata sa punem imediat la dispozitia Ministerului Finantelor toate actele si inscrisurile contractului despre care se afirma ca nu exista, precum si dovada ca ele se aflau in posesia institutiei publice supuse controlului. Desigur, speram ca Ministerul Finatelor va lua masurile care se impun, inclusiv cu privire la modul incalificabil in care s-a derulat acest control si actul sau de finalizare.

Incheierea si prezentarea in spatiul public a acestui Proces verbal de inspectie imediat dupa pronuntarea de catre instantele de judecata a unor hotarari favorabile Romprest, precum si convocarea “de indata”, imediat dupa publicarea rezultatului acestui control, a unei Sedinte extraordinare avand ca unic punct pe ordinea de zi mandatarea Primarului in vederea rezilierii contractului de delegare cu operatorul Romprest, ne determina sa calificam demersul ca fiind unul dolosiv.