Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care Leabrook Ltd devine unic acţionar al companiei EnergoBit Holding Ltd.

0
Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care Leabrook Ltd devine unic acţionar al companiei EnergoBit Holding Ltd.

”Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care Leabrook Ltd devine unic acţionar al companiei EnergoBit Holding Ltd. Anterior acestei tranzacţii, EnergoBit Holding Ltd era controlată de Leabrook Ltd. şi IHC SARL. Practic, Leabrook Ltd. va controla indirect şi entităţile deţinute de către EnergoBit Holding Ltd, respectiv EnergoBit SA, care, la rândul său, controlează societăţile EnergoBit Control Systems, EnergoBit Transformers, Energolux Impex, EnergoBit Tavrida şi ELM Electromontaj Cluj”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Leabrook Ltd din Cipru este deţinută de Stefan Gadola, Peter Pal, Ioan Socea, şi Tudor Alexandru Socea, fondatorii grupului EnergoBit.

Activitatea grupului EnergoBit este axată pe antreprenoriat general, execuţie, modernizare, mentenanţă instalaţii electrice, în special, de medie şi tensiune înaltă tensiune;  soluţii pentru sisteme de monitorizare a consumului de energie, protecţii prin relee şi sisteme SCADA („Supervisory Control And Data Acquisition” – Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date); producţia de posturi de transformare prefabricate medie/joasă tensiune, celule de medie tensiune de distribuţie primară şi secundară, transformatoare de distribuţie în ulei cu pierderi reduse şi ultrareduse, tablouri electrice (protecţie, automatizare şi SCADA, măsură).

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile.