AcasăGeneralCum arată fișa postului a unui consilier juridic

Cum arată fișa postului a unui consilier juridic

Persoanele care își doresc să se angajeze în domeniul juridic trebuie să țină cont de o serie de criterii înainte. Cum arată fișa postului a unui consilier juridic?

Conform informațiilor oferite de legislatiamuncii.ro, pentru postul de consilier juridic, un angajat trebuie să aibă minimum doi ani experiență.

Cum arată fișa postului a unui consilier juridic

În ceea ce privește fișa postului a unui consilier juridic, aceasta este urătoarea:

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ……………..

Timpul de munca si Programul de lucru:

2. Denumirea postului: Consilier Juridic

[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]

3. Pozitia in COR / Cod: 242102

4. Departamentul: Juridic

5. Nivelul postului:

a. Conducere / coordonare: Nu este cazul

b. Executie: Specialist

6. Relatiile:

a. Ierarhice control, indrumare, posturi supervizate:

– se subordoneaza: Sefului Oficiului Juridic
– are in subordine: Nu este cazul

b. Functionale colaborare, pe orizontala: Cu toate departamentele

c. Reprezentare colaborare, consultanta: Reprezinta firma in situatii de litigii sau la stabilirea unor conditii contractuale speciale

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Asigurarea desfasurarii activitatii firmei in conformitate cu normele legale si consilierea sub aspect juridic a departamentelor si conducerii acestora.

2. Obiectivele postului

– Elaborarea de regulamente, hotarari, ordine si instructiuni referitoare la desfasurarea activitatii in cadrul firmei in conformitate cu legislatia in vigoare.
– Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei.
– Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale firmei in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice, romana ori straina.
– Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii firmei cu privire la modificarile legislative.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

– Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica firmei si angajatilor acesteia.
– Rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului.
– Redacteaza proiecte de contracte si negociaza clauzele legale contractuale.
– Redacteaza, avizeaza si contrasemneaza acte juridice, verifica identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data actelor incheiate ce privesc firma.
– Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare.
– Se preocupa de permanenta actualizare a bazei informationale legislative a firmei.

4. Descrierea responsabilitatilor postului

a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea

– Raspunde de rezolvarea prompta a reclamatiilor ce intra in atributiile postului venite din partea angajatilor si a clientilor.
– Raspunde de transmiterea la timp, intr-o forma corecta si completa, a informatiilor conform atributiilor ce-i revin.

b. Fata de echipamentul din dotare

– Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare softuri, utilizarea internetului etc..
– Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

c. In raport cu obiectivele postului

– Se informeaza permanent cu privire la modificarile legislative.
– Gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca.
– In conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, raspunde de formularea unui raport de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului.
– Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism.
– Respecta obiectivele propuse in acord cu strategia companiei.
– Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

d. In raport cu securitatea si sanatatea muncii

– Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.
– Raspunde de informarea permanenta a tuturor angajatilor cu privire la modificarile legislative din domeniu.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru

– Raspunde de elaborarea corecta si in conformitate cu legislatia in vigoare a tuturor regulamentelor si reglementarilor interioare.
– Raspunde de aplicarea semnaturii si parafei profesionale pe toate avizele pentru legalitate si conformitate.
– Raspunde de pastrarea confidentialitatii in legatura cu toate actele, datele si faptele despre care ia cunostinta, apartinand sau fiind in legatura cu firma si cu interesele acesteia.
– Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
– Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
– Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile postului pot diferi. Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile postului de lucru

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

b. Conditiile materiale

– ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
– deplasari Se deplaseaza frecvent in firma si in afara ei.
– spatiu Are birou propriu.
– conditii suplimentare fac parte din categoria de beneficii Telefon mobil, PC sau laptop.

c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse cursuri de perfectionare, sesiuni si seminare de informare in domeniu.

d. Buget Nu este cazul.

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi …………..

b. Delegare inlocuitori, sarcini delegate

– inlocuieste pe: Seful Oficiului Juridic, cu responsabilitati si sarcini limitate.
– este inlocuit de: Seful Oficiului Juridic.

7. Indicatori de performanta

Scaderea numarului de litigii ale firmei cu ….% intr-un an.

8. Perioada de evaluare a performantelor

Anual

9. Evolutii posibile

Poate evolua pe pozitia de Sef Oficiu Juridic.

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii

Studii superioare de drept cu licenta.

2. Calificarea necesara

– Studii de perfectionare in functie de domeniul de activitate al firmei, masterat.
– Operare PC: Word, Excel.

3. Competentele postului pachet de competente

– cunostinte foarte bune de legislatie;
– capacitate de concentrare, analiza si sinteza;
– echilibru emotional;
– usurinta in stabilirea relatiilor interpersonale;
– capacitate de a lua decizii si de a-si asuma responsabilitatea;
– capacitate de a se informa si invata in permanenta;
– perseverenta, urmarirea si finalizarea scopului.

4. Experienta de lucru necesara

Minimum 2 ani experienta in domeniu.

Ultimele Articole