Cum obțin polițiștii noi grade și cum sunt avansați

0
20

Polițiștii au nevoie de o experiență vastă în domeniu, dar și de studii superioare pentru a fi avansați sau pentru a obține noi grade.

Potrivit informațiilor oferite de Portalul Legislativ, polițiștii pot fi debutanți sau definitivi. Polițiștii debutanți sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliției Române.

Totodată, polițiștii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare. Este vorba despre Corpul ofițerilor de poliție,care cuprinde ofițeri de poliție cu studii superioare și Corpul agenților de poliție, care cuprinde agenți de poliție cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.

Cum obțin polițiștii noi grade și cum sunt avansați

În ceea ce privește gradele profesionale, categoriile de polițiști sunt următoarele:

a) chestor-șef de poliție;

b) chestor-șef adjunct de poliție;

c) chestor principal de poliție;

d) chestor de poliție;

e) comisar-șef de poliție;
Jurisprudență, Reviste (1)

f) comisar de poliție;
Jurisprudență

g) subcomisar de poliție;
Jurisprudență

h) inspector principal de poliție;

i) inspector de poliție;
Jurisprudență

j) subinspector de poliție.
Jurisprudență, Reviste (1)

De cealaltă parte, cei din Corpul agenților de poliție sunt următorii:

a) agent-șef principal de poliție;
Jurisprudență

b) agent-șef de poliție;

c) agent-șef adjunct de poliție;

d) agent principal de poliție;

e) agent de poliție.

Cum obțin polițiștii noi grade și cum sunt avansați

Pentru a obține gradele de chestor, comisar-șef și comisar ofițerii trebuie să dețină studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Totodată, pentru obținerea gradului profesional următor polițistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

b) să fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul “excepțional” sau “foarte bun”, iar în ceilalți ani ai stagiului, cel puțin cu calificativul “bun”. Anii în care polițistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad.

De cealaltă parte, pentru obținerea gradelor profesionale de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, polițistul este obligat să absolvească un curs de capacitate ale cărui durată și tematică vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne, iar pentru obținerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.