Curtea Constituţională a decis că modificările aduse legii dării în plată sunt constituţionale, cu excepţia unui articol

0
35
Curtea Constituţională a decis că modificările aduse legii dării în plată sunt constituţionale, cu excepţia unui articol

„Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

 

Cu majoritate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.4 alin.(1) ind.1-ind.3, (3) şi (4), art.5 alin.(3) şi (3) ind.1, art.7 alin.(4) şi (5) ind.1 din Legea nr.77/2016, precum şi Legea nr.52/2020, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

 

În argumentarea soluţiei de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.52/2020, Curtea a reţinut că prezumarea absolută a impreviziunii în ipoteza în care debitorul a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat, conservă elementele de neconstituţionalitate reţinute în Decizia nr.731/2019. În aceste condiţii, Curtea a constatat că art.8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016 nu respectă deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale (Decizia nr.623/2016 şi Decizia nr.731/2019), astfel că încalcă art.147 alin.(4) din Constituţie. Totodată, s-a reţinut şi încălcarea art.1 alin.(5) şi art.44 din Constituţie, prin raportare la cele stabilite în Decizia nr.731/2019”, arată comunicatul de presă al CCR. 

 

Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că după decizia CCR, „executaţii siliţi vor avea în continuare acces la lege dacă îndeplinesc pragurile de impreviziune stabilite de lege”. 

 

„Astăzi Curtea Constituţională a validat noua Lege a darii în plată! A fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la modificările aduse, cu excepţia actualizării art. 8.alin(5). Pe înţelesul tuturor, executaţii siliţi vor avea în continuare acces la lege dacă îndeplinesc pragurile de impreviziune stabilite de lege. Aşadar, dacă rata la bancă a crescut cu mai mult de 50% faţă de momentul semnării contractului sau cursul de schimb a crescut cu mai mult de 52,6% faţă de data încheierii contractului, debitorul poate solicita reechilibrarea contractului, iar banca e obligată să accepte.  În aceste condiţii, toţi cei cu credite în CHF intră sub incidenţa legii!!! Îi îndemn pe toţi cei care au contracte de credit, a căror rată a crescut cu mai mult de 50%, să notifice banca să le reechilibreze contractele!”, a scris Daniel Zamfir, joi pe Facebook.