Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Supraveghere

  • – Planul de redresare și finanțare transmis de Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;
  • – Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

Autorizare

  • – Numirea domnului Tănase Adrian în funcția de administrator la societatea Depozitarul Central S.A.;
  • – Numirea domnului Deac Radu Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SSIF Alpha Finance Romania S.A.;
  • – Modificarea actului constitutiv al societății Campion Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare denumire societate);
  • – Modificările aduse actului constitutiv al societății Netgroup Insurance Reinsurance Broker S.R.L. (numire administrator, cesiune de părți sociale, structura asociaților);
  • – Modificările intervenite în actul constitutiv al societății SIF Moldova S.A.;
  • – Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschide de Investiți You Invest Solid RON, You Invest Solid EUR, You Invest Balanced RON, You Invest Balanced EUR, You Invest Active RON, You Invest Active EUR administrate de SAI Erste Asset Management S.A.;
  • – Retragerea, la solicitarea societății, a aprobării Libra Internet Bank în calitate de depozitar pentru activele organismelor de plasament colectiv (OPC) și radierea acesteia din Registrul public al ASF.

Diverse

Informare asupra Raportului privind pensiile private din România la 31 martie 2018.

 

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed