Dragoş-Valentin Neacşu a fost autorizat de ASF în calitate de administrator provizoriu al Depozitarului Central

A fost totodată adoptat proiectul de Normă pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, care va fi publicat pe site-ul ASF, pentru consultare publică, timp de 10 zile.

De asemenea, a fost autorizat Dragoş-Valentin Neacşu în calitate de administrator provizoriu al societăţii Depozitarul Central.

Alte acte adoptate:

– Aprobarea lui Peter Franz Höfinger în calitate de membru şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societăţile BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group, Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group şi Omniasig Vienna Insurance Group;

– Aprobarea lui Peter Thirring în calitate de membru şi vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societăţile BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group, Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group şi Omniasig Vienna Insurance Group;

– Aprobarea lui Tiberiu-Cristian Maier pentru un nou mandat în funcţia de preşedinte al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare;

– Aprobarea Mădălinei-Andreea Şerban în funcţia de director general adjunct la societatea BRD Asigurări de Viaţă;

– Aprobarea/autorizarea lui Derk – Jan Bouko Stol pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administraţie al NN Asigurări de Viaţă;

– Aprobarea numirii lui Ionescu Claudiu-Marius în funcţia de conducător executiv al societăţii Teaha Asigurări-Broker de Asigurare;

– Aprobarea numirii lui Mischie Gheorghe-Marian în funcţia de conducător executiv al societăţii Holfin Insurance Reinsurance Broker;

– Aprobarea solicitării de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a alegerii bursei dintr-un stat terţ, respectiv London Stock Exchange din Marea Britanie, în vederea realizării de investiţii în conformitate cu art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii administrate;

– Aprobarea modificării adusă punctului 5.2 din Actul constitutiv al societăţii Consilium Broker de Asigurare S.R.L. (structura asociaţilor);

– Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 


 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri