Sporuri necuvenite acordate în MAE pentru cunoaşterea de limbi străine rare

0
Sporuri necuvenite acordate în MAE pentru cunoaşterea de limbi străine rare

“Aceste salarii au avut inclus sporul pentru cunoașterea și utilizarea uneia sau mai multor limbi străine rare, fără să existe probe referitor la utilizarea de către respectivii salariați, în exercitarea sarcinilor lor de serviciu, a unei alte limbi decât cele de circulaţie internaţională. Acordarea în perioada 2002-2011 a unei indemnizații lunare în cuantum reprezentând 25-50% din salariul lunar în valută, în sumă estimativă de 573.000 lei, personalului Ministerului Afacerilor Externe care a desfășurat activități în străinătate, în zone de risc și/sau conflict armat, fără a se efectua evaluarea periodică a menținerii stării de risc, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a unor cheltuieli cu medicamente în anul 2011, în valoare de 3.000 lei, reprezentând drepturi acordate unor persoane decedate, pe baza unor documente care conțineau date nereale”, se  mai arată în Raportul Curţii de Conturi.

 

Printre alte nereguli constatate de Curtea de Conturi se mai numără transferarea nelegală a dreptului de folosință a unui autoturism marca BMW, proprietatea MAE, achiziționat din fonduri publice, către o entitate de drept privat – Clubul Diplomatic București-, precum și închirierea în același timp de autoturisme în scopul desfășurării activității au determinat utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

 

De asemenea, s-au constatat că cheltuieli neprevăzute de 118.000 de lei în caietul de sarcini pentru contractul „Lucrări de amenajare a Consulatului General al României la Shanghai”. “În anul 2011, Ministerul Afacerilor Externe a achiziționat un sistem de ventilație cu recuperarea căldurii în timpul iernii și a frigului în timpul verii, în valoare totală de 83 mii lei, fără TVA, însă a divizat achiziția echipamentelor componente ale acestui sistem, procedând la achiziția directă a unui sistem de recuperare căldură în valoare de 42 mii lei fără TVA și a unei instalații de climatizare în valoare de 41 mii lei fără TVA, evitând în acest fel aplicarea prevederilor OUG 34/2006 în raport cu anumite praguri valorice”, se scrie în raportul inspectorilor Curţii de Conturi.

 

Curtea de Conturi a descoperit nereguli şi în ce priveşte imobilele aflate în proprietatea MAE, respectiv existența unor neconcordanțe între valoarea contabilă a unor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea MAE și cea înregistrată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și neînregistrarea unor imobile în valoare totală de 2.778.060.000 lei. DUpă reevaluarea acestor imobile, valoarea lor a fost majorată.

Inspectorii Curţii de Conturi au dispus 64 de măsuri pentru remedierea acestor situaţii, însă ulterior au constatat că un număr de 13 măsuri sunt implementate parțial, iar un număr de 26 măsuri sunt neimplementate.