AcasăEconomieExecutivul a aprobat hotărârea de Guvern privind modalitatea de acordare a...

Executivul a aprobat hotărârea de Guvern privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

Actul normativ aprobat astăzi prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

 

„Prin hotărârea de Guvern aprobată astăzi reglementăm, cât mai echitabil, drepturile şi obligaţiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice şi autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare”, a declarat ministrul Mediului Tanczos Barna, conform comunicatului de presă al Ministerului.

Hotărârea Guvernului prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, atunci când aceştia nu-şi îndeplinesc obligaţiile pentru prevenirea pagubelor şi de către stat, prin structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrală care răspunde de vânătoare şi cele ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului (în prezent, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor), în condiţiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care gestionarul şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz şi a efectuat 3 acţiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

 

„În cazul atacurilor soldate cu rănirea sau decesul persoanelor fizice, acest act normativ prevede ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, MMAP aprobă, prin ordin de ministru, modalitatea  de acordare a despăgubirilor. Astfel, se vor acorda victimei despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, dar şi veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă de la momentul producerii incidentului, daune morale, precum şi sume compensatorii pentru familia decedatului, reprezentînd echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la vârsta pensionării”, a subliniat ministrul Mediului.

 

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b şi alin. (5) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1, în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă şi  pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2, se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

 

Pentru menţinerea echilibrului ecologic şi pentru prevenirea pagubelor pe care exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic le pot produce culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, gestionarii faunei cinegetice şi proprietarii de animale domestice trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii şi condiţii, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la actul normativ adoptat joi, mai indică sursa citată.

 

Totodată, hotărârea de Guvern aprobată joi de către Executiv prevede o procedură de constatare şi stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie în care sunt implicate exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cazul atacurilor din speciile cuprinse în anexele anterior menţionate, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice, mai arată sursa menţionată.

Ultimele Articole