AcasăEconomieExecutivul a aprobat programul „Gala Cercetării Româneşti” / Bugetul total alocat anual...

Executivul a aprobat programul „Gala Cercetării Româneşti” / Bugetul total alocat anual Galei este de peste 3 milioane lei şi se indexează cu rata anuală a inflaţiei

Conform comunicatului de presă al Guvernului, premiile vor purta numele unor mari cercetători români, atribuindu-i-se fiecărui premiu o anumită valoare,  astfel:

a)       premiul ”Henri Coandă” – 300.000 lei;

b)       premiul ”Ana Aslan” – 300.000 lei;

c)       premiul ”George Constantinescu” – 300.000 lei;

d)       premiul ”Nicolae Titulescu” – 300.000 lei;

e)       premiul ”Hermann Oberth” – 300.000 lei;

f)        premiul ”Nicolae Vasilescu Karpen” –  300.000 lei;

g)       premiul ”Traian Vuia” – 300.000 lei;

h)       premiul ”Aurel Vlaicu” – 300.000 lei;

i)        premiul ”Mina Minovici” –  300.000 lei;

j)        premiul ”Victor Babeş” – 300.000 lei;

k)       premiul ”Ion Cantacuzino” –  300.000 lei;

Bugetul totală anuală alocată Galei este de 3.300.000 lei, care se indexează cu rata anuală a inflaţiei, mai indică sursa citată.

Selecţia premianţilor Galei este realizată pe criterii competitive şi meritocratice, pe baza unei aplicaţii formulate de către fiecare candidat şi depusă exclusiv în format electronic în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Galei.

Selecţia premianţilor este făcută de către o comisie de evaluare independentă, formată din specialişti în domeniile pentru care se acordă premii, numiţi prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

Acordarea de premii marilor cercetători români va avea un efect de geo return în economia naţională, deoarece aceştia vor fi tentaţi să revină în ţară şi să efectueze cercetare aplicativă şi pe teritoriul României, în domenii în care producţia în serie generată de rezultatul cercetării determină creşteri semnificative în unele sectoare ale economiei (industrie farmaceutică, industrie IT etc), mai indică sursa menţionată.

Ultimele Articole