Guvernul a adoptat normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru

„Tendinţa românilor de a opta pentru atracţiile turistice autohtone, naturale sau amenajate, într-un cadru organizat, este în creştere! Prin urmare, o atenţie tot mai mare trebuie îndreptată către traseele pedestre, care necesită semnalizare şi amenajare corespunzătoare, astfel încât să ofere un sentiment de siguranţă celor care aleg să le parcurgă. În acest sens, prin prezentul act normativ, au fost stabilite normele metodologice necesare pentru crearea şi omologarea acestor produse turistice. Reglementarea va debloca, totodată, numeroase iniţiative ale factorilor implicaţi în dezvoltarea acestor tipuri de trasee şi va încuraja apariţia unora noi astfel încât, pe termen scurt şi mediu, să putem observa o creştere a beneficiilor directe şi indirecte, economice şi sociale, pe care le aduce României turistice”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, conform unui comunicat de presă al ministerului.

Traseele pentru turism pedestru sunt dezvoltate în zonele de dealuri, podişuri, coline, câmpii şi lunci, precum şi în zone metropolitane, urbane, şi evidenţiază obiectivele turistice naturale şi antropice, prin prezentarea acestora şi explicarea semnificaţiilor. Crearea, amenajarea şi omologarea acestora va contribui la o creştere a circulaţiei turistice la nivel naţional, precum şi la dezvoltarea localităţilor pe raza cărora se află.

Potrivit sursei citate, pentru a fi omologat, un traseu pentru turism pedestru trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care menţionăm: să  prezinte interes din punct de vedere turistic şi să fie dedicat unui sau mai multor obiective şi/sau puncte de interes turistic, să propună una sau mai multe teme de interes turistic, să nu străbată o zonă declarată prin lege ca fiind montană, să nu necesite construirea unor amenajări – poduri, podeţe, balustrade, trepte – care să aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător, să nu traverseze zone periculoase pentru siguranţa şi securitatea turiştilor şi să asigure posibilitatea turiştilor de a se odihni la intervale de maximum 5 km. Categoriile şi tipurile acestora se stabilesc în funcţie de timpul de mers, sezonalitatea, gradul de dificultate şi nivelul de echipare al turiştilor.

Omologarea este realizată de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului. Procedural, administratorul este obligat ca în termen de 30 de zile de la înfiinţarea unui traseu să se adreseze instituţiei de resort, în vederea obţinerii autorizaţiei, mai indică sursa menţionată.

Totalitatea traseelor pentru turism pedestru omologate din România se constituie în Reţeaua Naţională de Trasee pentru Turism Pedestru, denumită ROPED.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri