AcasăEconomieGuvernul a adoptat o hotărâre care aprobă obiectivul de investiţii „Apărarea complexă...

Guvernul a adoptat o hotărâre care aprobă obiectivul de investiţii „Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii judeţul Tulcea”

Proiectul se adresează sectorului de mediu, aparţine domeniului protecţia împotriva inundaţiilor şi răspunde în totalitate obiectivelor Axei Prioritare 5 POIM care are Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră, arată un comunicat de presă al Ministerului Mediului.

Lucrările proiectate sunt amplasate pe cele 3 braţe ale Dunării: Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe. Atribuirea contractului se va realiza în lunile iunie-iulie 2022, durata estimată fiind de 18 luni de la semnarea contractului de execuţie. Investiţia în valoare de 8.785.849 de euro este efectuată din  fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMAP, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice, aprobate potrivit legii.

„Obiectivele proiectului se referă la reabilitarea a 9 staţii de pompare existente, realizarea a 3 staţii de pompare noi şi închiderea liniilor de apărare a localităţilor Vulturu şi Ilganii de Sus. Astfel, vor fi reabilitate şi modernizate staţiile de evacuare a excesului de apă provenit din precipitaţii şi infitraţii din intravilanul localităţilor Periprava, Sulina, Letea, Pardina, Crişan, Sfântu Gheorghe, Gorgova şi Mila 23 din Delta Dunării. De asemenea, se vor efectua lucrări de apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor Vulturu şi Ilganii de Sus, comuna Maliuc, jud. Tulcea, ce presupun lucrări de închidere a liniei de apărare existente (supraînalţări de diguri  şi drumuri comunale); staţii de pompare (2 incinte) şi de evacuare a apelor pluviale şi de infiltraţii din interiorul localităţii; canale de desecare pentru colectarea apelor pluviale şi de infiltraţii din interiorul incintei”, mai indică sursa citată.

Conform comunicatului de presă, proiectul va avea ca rezultate imediate reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale, provocate de undele de viitură de pe Dunăre, având ca scop evitarea pagubelor economice şi a pierderilor de vieţi omeneşti, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă.

Ultimele Articole