AcasăEconomieGuvernul discută joi o OUG prin care, pe durata stării de alertă,...

Guvernul discută joi o OUG prin care, pe durata stării de alertă, funcţiile de conducere pot fi exercitate temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri

„Prin excepţie de la alin. (1) pe durata stării de alertă dispuse în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de alertă, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii”, arată proiectul de OUG care modifică ordonanţa de urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit unui al proiect de OUG care completează art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, persoanele care nu sunt pensionate pot plăti contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau unul asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii ori într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în România, în statele membre ale UE sau în alte state cu care ţara noastră aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Proiectul de act normativ mai prevede că: „În situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, angajatorii au încetat activitatea şi/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informaţiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă informaţiile preluate din carnetul de muncă sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât şi carnetele de muncă scanate”. 

Alt proiect de lege care apare pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Executivului vizează unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură.

Printr-o altă OUG vor fi luate măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19

„Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 – 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei COVID19 şi cauzate direct de această pandemie. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat. Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 22.284 mii lei”, arată proiectul de act normativ.

De asemenea, vor fi luate măsuri, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale pentru întreprinderi a caror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total în perioada starii de urgenţă si a starii de alerta, în contextul crizei COVID-19

„Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din fonduri publice pentru a acoperi o parte din costurile cu chiriile pentru întreprinderile a caror activitate a fost suspendata de Guvern pe perioada starii de urgenţă si a starii de alerta, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 – 15 iunie 2020. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în baza articolul 107 alin. (3) 3 lit. (b) din TFUE, astfel cum este interpretat de secţiunea 2 şi secţiunea 3.1 din Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01) publicată Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Ajutoarele aprobate prin prezenta schema de ajutor de stat se acordă după obţinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene”, arată proiectul de act normativ. 

O altă OUG vizează modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale 1/2011, venită în contextul în care „forma aprobată a legii presupune un efor bugetar de aproximativ 3,8 mld lei/an pentru un număr de 1.280.000 de beneficiari şi o valoare a tichetului educaţional de 400 lei/beneficiar/lună, dar şi datorită faptului că pentru o parte dintre beneficiari, respectiv pentru preşcolari activităţile de tip ”şcoală după şcoală” nu sunt potrivite cu profilul nevoilor de activităţi educaţionale necesare formării competenţelor educaţionale”. 

Astfel, „unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Elevii până în clasa a IV-a incusiv pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală»”. conform proiectului de ordonanţă de urgenţă înscris pe ordinea de zi a reuniunii de joi a Executivului. 

Guvernul mai are spre aprobate şi un memorandum cu tema: Donarea unui pachet de echipamente medicale şi dezinfectanţi aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Ultimele Articole