AcasăEconomieImobiliareIMMOFINANZ a încheiat primul semestru din 2022 cu creșteri importante. Profitul net...

IMMOFINANZ a încheiat primul semestru din 2022 cu creșteri importante. Profitul net depășește 160 milioane de euro


IMMOFINANZ a încheiat prima jumătate a anului 2022 cu rezultate foarte bune: Veniturile din chirii au atins un nivel de 144,2 milioane de euro, rezultatele administrării activelor s-au îmbunătățit cu 3,0%, ajungând la 110,0 milioane de euro, iar FFO 1 sustenabil din activitatea de investiții permanente a crescut cu 6,1%, ajungând la 78,7 milioane de euro. Profitul net a fost de 162,7 milioane de euro, în condițiile în care prima jumătate a anului precedent a fost influențată, mai ales, de o reevaluare substanțială a investiției în S IMMO.

Cu o rată a capitalului propriu de 57,3% și o datorie conservatoare cu un LTV net de 32,5%, IMMOFINANZ dispune de o bază de capital solidă.
“Evoluția bună a veniturilor în prima jumătate a anului 2022 subliniază poziția puternică a IMMOFINANZ pe piețele sale principale. Veniturile din chirii – după o ajustare pentru efecte nerecurente – au crescut în ciuda mediului dificil, iar FFO 1 a crescut cu peste 6%. Deși mai multe efecte excepționale s-au reflectat în profituri și în bilanț, dispunem de o bază financiară foarte solidă pentru a ne continua în viitor cursul de creștere care să sporească valoarea. Plănuim să ne extindem cu mărcile noastre puternice myhive, STOP SHOP și VIVO! și să ne îmbunătățim în continuare poziția de lider în domeniul soluțiilor inovatoare pentru birouri și magazine. Suntem poziționați în mod optim pentru a crea valoare pentru chiriașii, angajații și acționarii noștri”, a explicat Radka Doehring, din cadrul Comitetului Executiv al IMMOFINANZ.
Obținerea controlului majoritar de către CPI Property Group a declanșat mai multe efecte nerecurente în primul semestru, printre altele, costuri mai mari datorate ofertelor de preluare de către CPI Property Group și S IMMO și rambursarea anticipată a obligațiunilor corporative aferente, ca urmare a schimbării controlului. Mediul actual s-a reflectat, de asemenea, în anularea integrală a unei creanțe privind prețul de achiziție din portofoliul rusesc care a fost vândut în 2017, ceea ce a avut un efect negativ asupra rezultatelor vânzărilor de proprietăți. Rezultatele operațiunilor au totalizat 56,3 milioane de euro (T1-2 2021: 103,3 milioane de euro), iar profitul operațional s-a ridicat la 131,0 milioane de euro (T1-2 2021: 155,9 milioane de euro). În total, IMMOFINANZ a generat un profit net de 162,7 milioane de euro, sau un profit pe acțiune de 1,20 euro, în prima jumătate a anului 2022 (T1-2 2021: 228,6 milioane de euro, respectiv 1,69 euro pe acțiune).
FFO 1 din activitatea de investiții permanente (înainte de impozitare) a crescut cu 6,1%, ajungând la 78,7 milioane de euro în primul semestru din 2022 (T1-2 2021: 74,2 milioane de euro[i]). Aceasta reprezintă FFO 1 pe acțiune de 0,58 EUR (T1-2 2021: 0,60 EUR[i]) și se bazează pe un număr mai mare de acțiuni.


Rata de ocupare la un nivel ridicat
Portofoliul imobiliar al IMMOFINANZ cuprindea 227 de proprietăți la 30 iunie 2022, cu o valoare combinată de 5,4 miliarde EUR. Investițiile permanente reprezentau cea mai mare componentă, cu 4,8 miliarde EUR și 2,0 milioane de metri pătrați de spațiu închiriabil. La 94,3% (31 decembrie 2021: 95,1%), rata de ocupare a rămas ridicată. Proprietățile de retail au fost practic închiriate în totalitate, la 98,5%. Randamentul brut al portofoliului de investiții în picioare a fost egal cu 6,1% pe baza veniturilor din chirii IFRS și cu 6,4% pe baza chiriilor facturate.


Rata capitalului propriu s-a consolidat
IMMOFINANZ a avut o structură robustă a bilanțului, cu o rată a capitalului propriu mai puternică de 57,3% (31 decembrie 2021: 48,1%) și cu lichidități și echivalente de lichidități de 383,5 milioane EUR la sfârșitul lunii iunie 2022. Costurile medii de finanțare pentru pasivele financiare (inclusiv instrumentele financiare derivate) au rămas neschimbate la un nivel favorabil de 1,9%.

Indicatorii EPRA pe acțiune s-au îmbunătățit
NTA EPRA pe acțiune a crescut cu 1,0%, de la 29,19 euro la sfârșitul lunii decembrie 2021 la 29,49 euro la 30 iunie 2022. Valoarea contabilă IFRS pe acțiune a fost egală cu 27,64 EUR (31 decembrie 2021: 27,44 EUR).

Perspective
IMMOFINANZ intenționează să își continue cursul de creștere, așa cum este indicat în actualizarea strategiei care a fost aprobată după preluarea majoritară de către CPI Property Group în luna iunie a acestui an. Accentul se va pune în continuare pe proprietățile de retail și pe soluțiile de birouri myhive. Gestionarea activă a portofoliului va include, de asemenea, vânzarea de proprietăți cu o valoare combinată de aproximativ 1 miliard de euro. IMMOFINANZ intenționează să reinvestească veniturile în proprietăți imobiliare pentru a-și consolida mărcile sau să utilizeze fondurile pentru a rambursa datoriile. 
Se așteaptă ca FFO 1 înainte de impozitare să atingă nivelul bun din anul precedent, de aproximativ 120 de milioane de euro, pentru toate cele 12 luni ale anului 2022.
Politica de distribuție pentru exercițiul financiar 2022 va depinde de evoluția ulterioară a mediului de piață, de momentul achizițiilor și vânzărilor de proprietăți planificate și de coordonarea cu acționarul majoritar al IMMOFINANZ.

Rezultatele în detaliu
Veniturile din chirii au fost stabile în comparație cu anul precedent, ajungând la 144,2 milioane EUR în prima jumătate a anului 2022 (T1-2 2021: 145,0 milioane EUR). Cu toate acestea, prima jumătate a anului 2021 a fost influențată pozitiv de o plată compensatorie nerecurentă de 6,7 milioane de euro de la un chiriaș important pentru o reducere a spațiului legată de o pandemie. După o ajustare pentru acest efect nerecurent, veniturile din chirii au crescut cu 4,2%. Această creștere a fost susținută de evoluția solidă a veniturilor din chirii în termeni comparabili, de achiziția unui parc de retail STOP SHOP în Italia și de finalizarea proiectelor de dezvoltare care au mai mult decât compensat vânzarea de proprietăți. Veniturile din chirii similare (ajustate pentru achiziții, vânzări și finalizări) au crescut cu un procent solid de 7,1% în al doilea trimestru al anului 2022.
Cheltuielile cu proprietățile au fost cu 14,8% mai mici, la -26,9 milioane de euro, în principal datorită unei scăderi substanțiale a amortizării chiriilor de primit incluse în această poziție, la -1,2 milioane de euro (T1-2 2021: -9,4 milioane de euro). Aceste anulări au reprezentat sprijinul acordat de IMMOFINANZ pentru chiriașii săi în timpul perioadelor de izolare legate de pandemie în 2020 și 2021. Nivelul de dinaintea crizei pentru reducerile de valoare a fost atins în prima jumătate a anului 2022. Rezultatele gestionării activelor au crescut cu 3,0%, ajungând la 110,0 milioane de euro (T1-2 2021: 106,8 milioane de euro).
Rezultatele vânzărilor de proprietăți s-au ridicat la -11,8 milioane de euro (T1-2 2021: -3,7 milioane de euro) și au fost influențate, în primul rând, de anularea integrală a unei creanțe de -12,9 milioane de euro pentru prețul de achiziție din Rusia. Această creanță provine din vânzarea portofoliului rusesc în 2017 și a fost programată pentru decontare în prima jumătate a anului 2022. Ca urmare a războiului din Ucraina și a sancțiunilor aferente împotriva Federației Ruse, împreună cu efectele aferente – în special restricțiile de plată impuse de Rusia – conducerea a clasificat această creanță ca fiind neîncasabilă. IMMOFINANZ nu deține alte creanțe sau datorii din fostul portofoliu rusesc și analizează în prezent toate opțiunile legale pentru a face valabilă această creanță.
Vânzările de proprietăți au totalizat 4,9 milioane de euro în prima jumătate a anului 2022 și constau, în primul rând, în terenuri non-core din Turcia. Rezultatele dezvoltării imobiliare au fost de -7,8 milioane de euro (T1-2 2021: 22,0 milioane de euro) și reflectă creșterea costurilor de construcție pentru proiecte individuale, care a rezultat din modificările mediului operațional.
Alte cheltuieli de exploatare au crescut la -36,1 milioane EUR ca urmare a efectelor nerecurente (T1-2 2021: -23,0 milioane EUR). Aceste cheltuieli au implicat, în general, onorarii de consultanță legate de ofertele de preluare a IMMOFINANZ de către CPI Property Group și S IMMO, demisia lui Dietmar Reindl și Stefan Schönauer din conducerea executivă și proiecte de digitalizare. Rezultatele operațiunilor s-au ridicat la 56,3 milioane de euro (T1-2 2021: 103,3 milioane EUR).

Rezultatele din reevaluarea investițiilor permanente au totalizat 74,7 milioane EUR (T1-2 2021: 52,5 milioane EUR). Proprietățile de retail au fost responsabile pentru 50,4 milioane EUR din aprecierea valorii, care a acoperit atât STOP SHOP-urile, cât și centrele comerciale VIVO! și a reflectat îmbunătățirea mediului de piață. Reevaluările în investițiile permanente în birouri s-au ridicat la 28,3 milioane de euro și au fost susținute de efectele pozitive la clădirile din Varșovia, Viena și Praga. Profitul operațional (EBIT) a fost de 131,0 milioane de euro (T1-2 2021: 155,9 milioane de euro).
Costurile de finanțare au scăzut cu 2,6%, ajungând la -41,0 milioane de euro (T1-2 2021: -42,2 milioane de euro). Celelalte rezultate financiare de 80,9 milioane de euro (T1-2 2021: 8,5 milioane de euro) s-au bazat în principal pe evaluarea pozitivă a instrumentelor derivate pe rata dobânzii (88,1 milioane de euro) ca urmare a creșterii ratelor dobânzilor pe termen lung și demonstrează politica eficientă de acoperire a Grupului. Acești factori au fost contrastați de costurile de -5,6 milioane EUR pentru răscumpărarea de obligațiuni corporative la 101% din valoarea nominală ca urmare a schimbării controlului.
Cota de rezultate din investițiile contabilizate prin punere în echivalență a totalizat 27,4 milioane EUR și a reflectat reevaluarea pozitivă puternică a investiției S IMMO în prima jumătate a anului precedent (T1-2 2021: 124,1 milioane EUR). Investiția S IMMO a fost responsabilă pentru o cotă proporțională a rezultatelor de 25,2 milioane EUR în primul semestru al anului 2022 (T1-2 2021: 121,8 milioane EUR). Rezultatele financiare s-au ridicat la 68,8 milioane de euro (T1-2 2021: 91,6 milioane de euro).
Profitul înainte de impozitare s-a ridicat la 199,9 milioane EUR (T1-2 2021: 247,4 milioane EUR). Impozitul pe profit a crescut la -37,1 milioane de euro (T1-2 2021: -18,8 milioane de euro), mai ales din cauza creșterii cheltuielilor cu impozitul amânat, care a rezultat, printre altele, din evaluarea pozitivă puternică a instrumentelor derivate pe rata dobânzii. Profitul net a fost de 162,7 milioane de euro (T1-2 2021: 228,6 milioane de euro) și reprezintă un profit pe acțiune[ii] de 1,20 euro (T1-2 2021: 1,69 euro).


Ultimele Articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.