Începe noul an școlar pentru aproape 3 milioane de copii! Lista schimbărilor: Semestrele înlocuite cu module, fără teze și mai puține note

Aproape 3 milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile noului an şcolar 2022 – 2023 în peste 17.800 de unităţi de învăţământ.

După doi ani de restricţii în contextul pandemiei de COVID-19, părinţii vor avea acces la festivităţi.

Anul şcolar 2022 – 2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 16 iunie 2023.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni şi se încheie la data de 9 iunie 2023.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Conform Ministerului Educaţiei, comparativ cu precedentul regulament (abrogat), elementele de noutate constau în:

* compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului şcolar

* reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot

* numărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ

* modul de încheiere a situaţiilor şcolare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar

* includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)

* creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice

* eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu

* eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor.

***

Structura noului an şcolar va include cinci module de învăţare şi cinci vacanţe:

* Modulul 1
– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022
– vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

* Modulul 2
– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022
– vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

* Modulul 3
– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz
– vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

* Modulul 4
– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023
– vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

* Modulul 5
– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023
– vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei – şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu se organizează cursuri.

***

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri.

Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

***

În situaţia suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Totodată, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

***

Pe 29 august, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat că Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au agreat eliminarea mediei claselor V – VIII din calculul mediei de admitere la liceu începând cu anul şcolar 2022 – 2023, ierarhizarea urmând a se realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională.

În premieră, elevilor de clasa a V-a li se vor acorda atât burse sociale, cât şi burse de studiu încă de la începutul anului şcolar 2022 – 2023. „Bursele sociale şi de studiu se vor acorda în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse (inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absenţe, iar în cazul burselor de studiu – pe baza calificativelor anuale şi obţinerii calificativului anual Foarte Bine în clasa a IV-a)”, a precizat ministrul Educaţiei.

***

La început de an şcolar, un număr de 374 de unităţi de învăţământ sunt relocate, cele mai multe în Bucureşti – 36, Vaslui – 40, Constanţa şi Prahova – 18, unde sunt efectuate lucrări majore de reabilitare a clădirilor şi de extindere, iar contractele încheiate au date de finalizare ce depăşesc data de 5 septembrie.

Potrivit ministrului Educaţiei, manualele şcolare sunt deja în şcoli în proporţie de 98%.

Săptămâna trecută, într-o videoconferinţă cu prefecţii, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a precizat că 3.783 de clădiri şcolare funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu, însă 862 dintre acestea sunt în curs de conformare.

Bode a susţinut că din cele 17.872 de unităţi de învăţământ preuniversitar evaluate la nivel naţional, 57% nu sunt asigurate cu pază, iar 43% din unităţile de învăţământ beneficiază de o formă de pază asigurată cu resursă proprie, cu societăţi specializate de pază sau în format mixt.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri