Indicatorul de risc VaR

0
Indicatorul de risc VaR

Potrivit metodologiei de calcul, o valoare a indicatorului VaR de 10% trebuie citita astfel: “Daca in urmatorul an se va produce o scadere a valorii titlului, probabilitatea ca ea sa NU fie mai mare de 10% din valoare este de 95%. Altfel spus, valoarea VaR reprezinta pierderea maxima din totalul sumei investite. Probabilitatea ca pierderea sa depaseasca nivelul VaR este de 5%.

Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC) publica, incepand din august, valorile indicatorului VaR pentru fondurile mutuale care fac plasamente in actiuni. Valoarea medie a celor 24 de fonduri monitorizate era de 24,4% la 30 ocotmbrie.

Indicatorul a fost introdus pentru a delimita mai fin caracteristicile de risc ale fondurilor mutuale.

Oficial exista fonduri monetare putin riscante, fonduri diversificate cu risc mediu, care au plasamente in actiuni cotate la Bursa de 20-66% din totalul activelor, si fonduri de actiuni considerate ca avand risc ridicat, care au astfel de plasamente de pana la 100%.

Prin utilizarea VaR, investitorul are informatii in plus in cadrul aceleiasi categorii si isi poate alege mai bine fondul care este potrivit cu propria toleranta la risc.

Criteriile de calcul ale VaR sunt ponderea actiunilor riscante in structura portofoliului, lichiditatea si volatilitatea actiunilor din portofoliu.