AcasăEconomieINS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor...

INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut ca serie brută cu 16,3%, în primele şase luni faţă de perioada similară din 2020

”În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 20 21 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 20 20 , în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie b rută, a crescut, în ansamblu, cu 1 6 , 3 %, datorită creşterilor în registrate la cifra de afaceri din: ac tivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuza re şi transmitere de programe (+2 8 , 6 %), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+ 2 3 , 4 %), activităţile de transporturi (+1 6 , 8 % ), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+ 1 5 , 4 %) şi activitǎţile de comunicaţii (+7 , 3 %) ”, arată datele INS.


În primele şase luni, comparativ cu perioada similară  din 2020 , în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut , în ansamblu, cu 1 4 , 9 % .

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna recedentă, în termeni nominali, a crescut , în ansamblu , cu 7 , 2 % , datorită creşterii cifrei de afaceri din a ctivităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+11 % ), a lte servicii furnizate î n principal întreprinderilor (+9 , 5 %) şi din a ctivităţile de transport uri ( +5 , 8 % ) . Activităţile de comunica ţii au scăzut cu 0,7%.

A cti vităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe au r ă mas la acelaşi nivel.Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut , în ansamblu , cu 2 , 1 % .

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna iunie 20 20 , în termeni nominali, a crescut , în ansamblu , cu 2 6 , 1 %, datorită creşterii cifrei de afaceri din a ctivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuza re şi transmitere de programe (+ 43 , 8 %), a ctivităţil e de servicii informatice şi în teh nologia informaţiei şi a ctivităţile de transporturi (+2 9 , 9 %) fiecare , alte servicii furnizate î n principal întrepri nderilor (+25 , 3 %) şi din a ctivităţile de comunica ţii (+9 , 7 %) .Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna iunie 2020 , în termeni nominali, a crescut , în ansamblu , cu 25 , 2 % .

 


 

Ultimele Articole