AcasăEconomieINS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor,...

INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut ca serie brută, în primele 11 luni ale anului trecut, cu 17,3%, faţă de aceeaşi perioadă din 2020

”În perioada 1.I – 30.XI.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.20 20 , în termeni nominali, cifra de afaceri din s erviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie b rută, a crescut, pe ansamblu, cu 1 7 , 3 %, datorită creşterilor înregistrate la cifra de afaceri din: activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+ 2 7 , 1 %), activităţile de transporturi (+19, 5 % ), ac tivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difu za r e şi transmitere de programe (+ 1 5 , 9 %), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+ 1 5 , 3 %) şi activitǎţile de comunicaţii (+5 , 6 %) ”, arată datele INS.

În perioada 1.I – 30.XI.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.20 20 , în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut , pe ansamblu, cu 1 7 , 1 % .

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna noiembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 0 , 2 % , datorită creşterii cifrei de afaceri din activităţile de comunica ţii (+5 , 6%), a ctivităţile de servicii informatice şi în t ehnologia informaţiei (+3 , 3 % ) şi din a ctivităţile de transport uri (+0 , 8 % ). Sc ă deri au î nregistrat: a lte servicii furnizate în principal întreprinderilor ( – 2,6%) şi a ctivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe ( – 0,1%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întrepri nderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 0 , 5 % .

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna noiembrie 2021 , comparativ cu luna noiembrie 20 20 , în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 1 6 , 8 %, datorită creşterii cifrei de afaceri din a ctivităţil e de servicii informatice şi în teh nologia informaţiei (+3 5 , 5 %), a ctivităţile de transporturi (+18 , 0%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+1 3 , 3 % ) şi din a ctivităţile de comunica ţii (+8 , 2%).

A ctivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuza re şi transmitere de programe au sc ă zut cu 3 , 6 %.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2021 , comparativ cu luna noiembrie 2020 , în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 1 6 , 2 % .

 


 

Ultimele Articole