AcasăEconomieINS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor,...

INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut în anul 2021, faţă de perioada 2020, ca serie brută, cu 17,3%

”În perioada 1.I – 31.XII.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 20 , în termeni nominali, cifra de afaceri din s erviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie b rută, a crescut, pe ansamblu, cu 1 7 , 3 %, datorită creşterilor înregistrate la cifra de afaceri din: activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+ 2 7 , 9 %), activităţile de transporturi (+19, 5 % ), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+ 15 , 5 %) , ac tivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuza r e şi transmitere de programe (+ 1 5 , 3%) şi activitǎţile de comunicaţii (+4 , 7 %) ”, arată datele INS.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 9 , 2 % , datorită creşterii cifrei de afaceri din a lte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+16,4%), a ctivităţile de servicii informatice şi în t ehnologia informaţiei (+14 , 6 % ), activităţile de comunica ţii (+5 , 4%) şi din a ctivităţile de transport uri (+0 , 5 % ).

A ctivităţile de producţie cinematog rafică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe au r ă mas la acela ş i nivel . Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 2 , 8 % .

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie brută, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna decembrie 20 20 , în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 1 7 , 7 %, datorită creşterii cifrei de afaceri din a ctivităţil e de servicii informatice şi în teh nologia informaţiei (+3 4 , 2 %), a ctivităţile de transporturi (+1 9 , 5 %), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+1 6 , 8 % ) şi din a ctivităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuza re şi transmitere de programe (+9,7%). A ctivităţile de comunica ţii au sc ă zut cu 3 , 3 %.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor , serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna de cembrie 2021 , comparativ cu luna decembrie 2020 , în termeni nominali, a crescut , pe ansamblu , cu 1 6 , 6 % .

Ultimele Articole