INS: Economia României a crescut cu 2,8% în primul trimestru, faţă de trimestrul IV din 2020, la 284,971 miliarde lei, pe seria ajustată sezonier

0
38
INS: Economia României a crescut cu 2,8% în primul trimestru, faţă de trimestrul IV din 2020, la 284,971 miliarde lei, pe seria ajustată sezonier

”Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 284.971,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de trimestrul IV 2020 şi la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul I 2020”, arată datele INS.

Pe serie brută , Produsul Intern B rut estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 223,479 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul I 2020. În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori –serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2021.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nici o modificare pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată caurmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2021, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 18 mai 2021.

La scăderea PIB, în trimestrul I 2021 faţă de trimestrul I 2020, au contribuit următoarele ramuri: Tranz acţiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o scăderea volumuluide activitate cu 1,3%; activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,7%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scăderea volumului de activitate cu 9,7%; Activităţi le de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,5%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumuluide activitate cu 16,4%; Impozitele nete pe produs ( -0,2%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB şi care au înregistrat o reducere a volumului lor cu 1,9%.

Contribuţii pozitive au înregistrat: Industria ( +0,4%), cu o pondere de 18,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o majorarea volumului de activitate cu 2,2%; Comerţ ul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (+0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi care a înregistrat o majorare a volumului de activitate cu 0,4%; Informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere de 8% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumuluide activitate cu 10,6%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, scăderea contribuţiei s-a datorat, în principal exportului net (-2,6%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 5,4%, comparativ cu cea a volumului exporturilor de bunuri şi servicii, de numai 0,6%.

Contribuţii pozitive importante au avut: -cheltuiala pentru consumulfinal al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,8%,contribuind cu 0,5% la creşterea PIB; -formarea brută de capital fix,al cărei volum s-a majorat cu 9,9%, contribuind cu 1,7% la creşterea PIB.

Seria ajustată sez onier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2021 faţă de varianta „semnal” publicată în comunicatul de presă din 18 mai 2021 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculeaz ă trimestrial în conformitate cu practica europeană.